Juvara Ernest

(1870-1933)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1912

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de clinica III chirurgicală

A treia clinică chirurgicală

 

„La facultatea de medicină din Paris, programul părții practice a examenului de anatomie, prevede ca elevul să facă o descoperire, adică punerea în evidență extemporanee a unuĭ organ oare-care: mușchiŭ, tendon, arteră, nerv, etc.

Prin această operațiune candidatul arată juriuluĭ capitalul cunoștijnțelor luĭ anatomice și precisiunea pe care o are; căcĭ pentru a pune în evidență un organ, trebue a tăia și a căuta acolo unde trebue, apoĭ fără șovăială a ridica și arăta organul cerut.

În aniĭ din urmă, profesorul Poirrier, făcu în amfiteatrul școaleĭ practice de medicină, în față unuĭ auditoriŭ de maĭ multe sute de elevi, o serie de lecțiunĭ de anatomie practică.

[…].

Am fost nelipsit maĭ mulțĭ anĭ de-arândul de la aceste lecțiunĭ, aceleașĭ în fie-care an, și la fie-care dată am învĕțat multe de la maestrul profesor și am repetat de nenumĕrate orĭ cu dênsul diferitele punerĭ în evidență.

[…].

Fără pretențiunea unuĭ tratat de anatomie, acest manual foarte incomplet, se adresează nu începĕtorilor ci acelora carĭ posedă deja un bun capital de cunoștințe anatomice; totuși cred că eleviĭ vor găsĭ câte-va capitole de anatomie în carĭ ‘și vor putea precisa saŭ chiar complecta cunoștințele deja căpătate.

În vederea elevilor carĭ fac medicina operatorie, am căutat a da o desvoltare maĭ mare descriereĭ arterelor pe carĭ se practică ligaturile.

[…].

Am ilustrat această carte cu 103 figurĭ schematice, pe care le-am desenat singur făcêndu-le pe cât puteam maĭ clare. Unele dintr’énsele se adresează anatomieĭ, altele tecniceĭ operatoriĭ a descoperirilor.

Mĕ folosesc de această ocasie, pentru ca să mulțumesc încă o dată și din toată inima, scumpuluĭ meŭ șef, D-nu Profesor Thoma Ionescu, acestuĭ mare anatomist și îndemânatec chirurg, pentru nuermoasele-ĭ și bine-voitoarele-ĭ sfaturĭ, atât de prețioase pentru a te călăuzi în câmpul arid al anatomiei.

Juvara”.

Sursa: Ernest Juvara, Lecțiuni de anatomie practică, București, 1897, p. XV-XVII.