Parhon Constantin Ion

(1874-1969)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„[…] profesorul universitar nu trebuie să fie numai un învățător al cunoștințelor cristalizate, ci un făuritor al științei și al gândirei științifice”.

„Această etică [a lucrărilor științifice] cere ca autorii, cari au adus contribuțiuni de aceiași natură mai în ainte, să fie numai decât menționați. Tot astfel aceia cari au emis cel puțin, ideea desvoltată de autor”.

Sursa: Parhon, C. I., Pagini de critică medicală. Privire critică asupra activităței științifice a D-lui Conferențiar Dr. D. Paulian, Iași, 1928, p. 3, 5.

Lucrarea lui Parhon din anul 1928, din care am prezentat două scurte citate, prezintă un conflict între doi dintre profesorii Facultății de Medicină, Parhon și Paulian Demetru, în care primul se îndoia de calitatea științifică a celui din urmă. Nu a fost un conflict singular, dar l-am amintit pentru a arăta că și între reprezentanții comunității academice au existat destule probleme, de natură profesională și personală. De menționat că după 1948 Parhon a devenit președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române și că  Universitatea din București a purtat numele acestui doctor, pentru o perioadă scurtă de timp, până în 1962.