Vă prezentăm structura Universității din București cu facultățile, catedrele și conferințele componente în anul 1943, în plin război mondial. Informațiile privind Universitatea din București în această perioadă sunt mai rare dat fiind contextul (inter)național și este important să le menționăm pentru a cunoaște activitatea instituției de învățământ superior.

Facultatea de Teologie

Catedra de Istoria Bisericii Universale

Catedra de Teologie Ascetică și Mistică

Catedra de Dreptul Bisericesc

Catedra de Teologia Morală

Catedra de Catehetică, Îndrumări Misionare și Sectologie

Catedra de Exegeza Vechiului Testament și Limba Ebraică

Catedra de Istoria Bisericii Românești

Catedra de Istoria Bisericii Universale

Catedra de Exegeza Noului Testament, Hermeneutica Biblică

Catedra de Apologetică

Catedra de Omiletică și Pastorală

Catedra de Liturgică și Teologie Pastorală

Catedra de Teologie Dogmatică

Conferința de Catehetică și Omiletică

Conferința de Patrologie

Conferința de Filosofie

Facultatea de Drept

Catedra de Drept Constituțional

Catedra de Drept Internațional (două catedre, cu profesori titulari diferiți)

Catedra de Economia Teoretică

Catedra de Politica Economică

Catedra de Politica și Legislația Agricolă, Minieră și Industrială

Catedra de Drept Roman (trei catedre, cu profesori titulari diferiți)

Catedra de Drept Civil (trei catedre, cu profesori titulari diferiți)

Catedra de Filosofie Dreptului

Catedra de Drept Penal și Procedură Penală (două catedre, cu profesori titulari diferiți)

Catedra de Drept Comercial

Catedra de Istoria Dreptului Românesc

Catedra de Drept Maritim și Aerian

Catedra de Științe și Legislație Financiară

Catedra de Finanțe Publice

Catedra de Drept Comparat cu Aplicații la Drept Privat

Catedra de Drept Aministrativ (două catedre, cu profesori titulari diferiți)

Catedra de Drept Comercial

Catedra de Istoria Doctrinelor Economice

Catedra de Drept Public Comparat

Catedra de Procedură Civilă

Catedra de Introducere generală în studiul dreptului privat și cu privat special la noile instituții de drept divil

Conferința de Drept Internațional Privat

Conferința de Istoria Dreptului Românesc

Conferința de Istoria Doctrinelor Politice

Conferința de Drept Roman

Conferința de Drept Comercial

Conferința de Drept Internațional (existau două astfel de conferințe)

Conferința de Drept Administrativ (existau două astfel de conferințe)

Conferința de Economia Teoretică

Conferința de Drept Civil

Conferința de Drept Penal și Procedură Penală

Conferința de Statistică

Conferința de Enciclopedia Dreptului

Conferința de Drept Constituțional

Conferința de Procedură Civilă

Conferința de Legislație Comercială Specială

Conferința de Monedă, Credit, Bănci

Facultatea de Filosofie și Litere

Catedra de Arheologie și Preistorie

Catedra de Pedagogie și Istoria Pedagogiei

Catedra de Bizantologie

Catedra de Filologia Romanică

Catedra de Istoria Universală

Catedra de Slavistice cu Limbile Bulgară și Sârbă

Catedra de Filologie Comparată

Catedra de Istoria Literaturii Române Moderne

Catedra de Istoria Literaturii Române Vechi

Catedra de Introducere în Filologia, Logica și Istoria Filosofiei Vechi și Medievale

Catedra de Istoria Românilor

Catedra de Sociologie și Etică

Catedra de Limba și Literatura Latină

Catedra de Istoria Antică și Epigrafie

Catedra de Limba și Literatura Italiană

Catedra de Limba și Literatura Elenă

Catedra de Limba și Literatura Franceză

Catedra de Istoria Artelor

Catedra de Filosofie Generală (Epistemologie și Metafizică) Istoria Filosofiei Moderne și Contemporane

Catedra de Limba și Literatura Engleză

Catedra de Pedagogie Socială

Catedra de Dialectologie și Folklor Roman

Catedra de Istoria Popoarelor Balcanice cu Specială Privire la Românii din Sudul Dunării

Catedra de Istoria Statelor și Culturii Slavilor

Catedra de Estetică și Critică Literară

Catedra de Limba Română și Dialectele Ei

Catedra de Limba și Literatura Germană

Catedra de Psihologie

Catedra de Literatură Comparată

Catedra de Limbă Spaniolă

Conferința de Instituțiuni și Istoria Greco-Romană

Conferința de Științele Auxiliare Istoriei

Conferința de Antichități Clasice și Epigrafie

Conferința de Pedagogie

Conferința de Bibliologie

Conferința de Limba și Literatura Latină

Conferința de Psihologie Aplicată

Conferința de Sociologie Rurală

Conferința de Filosofia Istoriei și Filosofie Culturii

Conferința de Istoria Românilor

Conferința de Filologie Romanică

Facultatea de Științe

Catedra de Chimie Organică

Catedra de Geologie

Catedra de Fizică Generală

Catedra de Fizică Moleculară, Acustică și Optică

Catedra de Axiomatică și Matematică Elementară

Catedra de Introducere în Geografie și Geografie Umană

Catedra de Fiziologie Animală

Catedra de Botanică

Catedra de Structura Materiei și Chimie Fizicală

Catedra de Mecanică (pentru Secția Fizico-Chimice)

Catedra de Mineralogie Generală (Mineralogie, Cristalografie și Petrografie)

Catedra de Fiziologie Vegetală

Catedra de Gravitate, Căldură și Electricitate

Catedra de Chimie Biologică

Catedra de Geografie Fizică și Geografia României

Catedra de Analiză Superioară și Logică Matematică

Catedra de Zoologie (Zoologie și Morfologie Animală)

Catedra de Calcul Diferențial și Integral

Catedra de Algebră Superioară și Calculul Probabilităților

Catedra de Astronomie (cu Observator)

Catedra de Geologie Aplicată

Catedra de Chimia Anorganică

Catedra de Teoria Funcțiilor

Catedra de Mecanică

Catedra de Geometrie Analitică

Catedra de Paleontologie și Antropologie

Conferința de Biogeografie

Conferința de Morfologie Animală

Conferința de Teoria Funcțiilor

Conferința de Mineralogie Generală

Conferința de Chimie Fizică

Conferința de Fizică Generală

Conferința de Aplicațiile Undelor Electrice (Radio și Radiocomunicații)

Conferința de Chimie Generală

Conferința de Matematică Generală (pentru Secțiile Fizico-Chimice)

Conferința de Geografie Regională

Conferința de Geografie Umană

Facultatea de Medicină

Catedra de Clinică Balneologică și Dietetică

Catedra de Clinică Boalelor Contagioase

Catedra de Medicină Socială

Catedra de Chimie Generală Medicală și Chimia Biologică

Catedra de Bacteriologie

Catedra de Patologie Generală

Catedra de Anatomie Patologică

Catedra de Clinică Chirurgicală și Ortopedică

Catedra de Clinică Medicală I

Catedra de Clinică Terapeutică Medicală

Catedra de Catedra de Puericultură

Catedra de Clinică Chirurgicală și Boalelor Căilor Urinare

Catedra de Clinică Chirurgicală

Catedra de Medicină Experimentală

Catedra de Clinică Neurologică și Endocrinologie

Catedra de Clinică Chirurgicală (Semiologie)

Catedra de Clinică Medicală II (Semiologie)

Catedra de Clinică Oftalmologică

Catedra de Igienă și Medicină Preventivă

Catedra de Clinică Terapeutică Chirurgicală

Catedra de Histologie

Catedra de Farmacologie

Catedra de Fiziologie și Fizică Medicală

Catedra de Bacteriologie (Inframicrobiologie)

Catedra de Anatomie Umană și Embriologie

Catedra de Clinică Infantilă

Catedra de Clinică Obstetricală și Ginecologică I

Catedra de Clinică Stomatologică

Catedra de Clinică Medicală IV

Catedra de Clinică Psihiatrică

Catedra de Clinică Oto-Rino-Laringologie

Catedra de Medicină Legală

Catedra de Zoologie Medicală și Parazitologie

Catedra de Clinică Obstetricală și Ginecologie II

Catedra de Clinică Dermatologică și Sifiligrafică

Conferința de Fizică Medicală

Conferința de Boalele Căilor Urinare

Conferința de Neurochirurgie

Conferința de Neurologie și Endocrinologie

Conferința de Chimie Generală Medicală

Conferința de Radiologie

Conferința de Ftiziologie

Conferința de Dermato-Sifiligrafie

Conferința de Oto-Rino-Laringologie

Conferința de Pediatrie

Conferința de Anatomie Patologică

Conferința de Anatomie Descriptivă

Conferința de Fiziologie

Conferința de Clinică Medicală

Conferința de Anatomie Topografică

Facultatea de Medicină Veterinară

Catedra de Patologie Clinică, Chirurgicală și Medicină Operatorie

Catedra de Histologie, Embriologie și Teratologie

Catedra de Patologie și Clinica Boalelor Contagioase, Poliție Sanitară și Medicină Legală Veterinară

Catedra de Zoologie și Parazitologie

Catedra de Zootehnie

Catedra de Igienă și Alimentație

Catedra de Obstetrică, Clinică Obstetricală și Patologie cu Clinică Bovină

Catedra de Anatomie Patologică și Patologie Generală

Catedra de Fiziologie Comparată

Catedra de Patologie și Clinică Medicală

Catedra de Microbiologie

Catedra de Chimie și Fizică Biologică

Catedra de Anatomie Comparativă, Descriptivă și Topografică

Catedra de Terapeutică și Farmacodinamie

Conferința de Zootehnie

Conferința de Lactologie

Conferința de Inspecția Alimentelor

Conferința de Patologie, Clinică Chirurgicală și Medicină Operatorie

Conferința de Piscicultură

Conferința de Zooeconomie

Conferința de Radiologie

Facultatea de Farmacie

Catedra de Chimie Farmaceutică Anorganică și Analitică

Catedra de Chimie Farmaceutică Organică

Catedra de Farmacie Galenică

Catedra de Farmacognozie și Farmacodinamie

Catedra de Botanică Farmaceutică

Catedra de Chimie Biologică și Alimentară

Catedra de Toxicologie

Catedra de Industria Medicamentelor Chimice

Conferința de Medicamente Vegetale

Conferința de Chimie Fizică și Matematică Generală

Conferința de Botanică Farmaceutică

Conferința de Tehnică Farmaceutică

În anul 1943, adică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Universitatea din București intra în cel de-al 79-lea an de existență și era formată din 7 facultăți (în ordinea înființării: Drept, Filosofie și Litere, Științe, Medicină, Teologie, Medicină Veterinară și Farmacie), 147 de catedre și 67 de conferințe. Dintre acestea, Facultatea de Medicină a avut cea mai amplă structură, cu ale sale 35 de catedre și 15 conferințe, dar o dezvoltare structurală față de momentul înființării cu siguranță se observă și în cadrul celorlalte facultăți. Universitatea din București a pregătit specialiștii necesari societății românești în variate domenii și și-a continuat menirea sa atât de mult cât s-a putut, fie războaie, dictaturi sau alte situații nedorite.

Sursa: ***, Corpul didactic universitar. Profesori onorari, profesori titulari, profesori agregați, agregați onorifici, conferențiari (definitivi și provizorii), București, 1943, pp. 7-19.