Sutzu A. Alexandru

(1837-1919)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

Clinica boalelor mintale și psihiatrie

Sutzu a scris despre probleme celor cu boli mintale în mai multe lucrări. Într-un dintre acestea, apărută chiar în anul de înființare a Facultății de Medicină, 1869, Sutzu scria despre silințele depuse pentru „aplicarea unor systeme de assistanță publică maǐ conformă natureǐ alienațiuneǐ mentale și spirituluǐ civilisațiuneǐ moderne”. Arăta că Ospiciul Mărcuța era singurul azil din țară de dincolo de Milcov care nu era evident suficient pentru acoperirea tuturor necesităților medicale.

La momentul la care scria, Sutzu mărturisea că înmulțirea bolnavilor avea cauze variate, dar „modul de viață a societăților moderne este cea maǐ principală”.

Sursa: Sutzu, A., Ospiciulu Mărcuța. Relațiuni clinice și medico-legale, București, 1869.