Teohari (Theohari) Anibal

(1873-1933)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1906

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de clinică terapeutică

Născut la București.

„Anul acesta, începem cursul de terapeutică clinică în condiții mult mai bune, grație Epitropiei Așezămintelor Brâncovenești, care mi-a făcut onoarea de a mă desemna ca șef de serviciu, în spitalul său central”.

„Din cauza complexității cunoștințelor moderne, timpul enciclopediei a trecut”.

„În lecțiile inaugurale ale cursurilor  de clinică, se adaogă totdeauna sfaturi către D-nii studenți, de a fi blânzi cu bolnavii, care ne încredințează corpul lor suferind, spre îngrijire. Obiceiul este bun și asemenea sfaturi trebuiesc repetate, spre a nu le pierde niciodată din vedere”.

Sursa: Theohari, A., Lecție de deschidere a cursului de clinică terapeutică în Spitalul Brâncovenesc, București, 1921 (extras din Revista Medicală „Spitalul”, no. 1, ianuarie 1921), p. 1, 12, 14.

Merită punctată cel puțin o idee pe baza celor tocmai prezentate. De exemplu, observația că avansul științei se resimțea în mod serios („timpul enciclopediei a trecut”) încă din anii 1920 este foarte interesantă. Arată progresul științei, accelerarea ei, care s-a făcut simțită încă de mult, mai de mult decât poate ne-am imaginat. De fapt, sunt și alte lucrări care dezvoltă aceeași idee, și încă din secolul al XIX-lea, ceea ce trebuie să ne convingă de amploarea progreselor pe care omenirea le-a putut face într-un timp relativ scurt, cel puțin în raport cu perioada anterioară. Nimic însă nu a fost făcut de pe o zi pe alta, totul a fost rezultatul multor, multor, acumulări de cunoștințe, încercări și experiențe mai mult sau mai puțin reușite. În multe lucrări scrise de profesorii de la Facultatea de Medicină putem surprinde foarte bine cele semnalate, pentru că sunt recunoscute meritele celorlalți colegi și se conștientizează progresul medicinii și al științei în general. Recunoștința și credința în progresele viitoare ale științei sunt caracteristici ale lucrărilor scrise de profesorii Facultății de Medicină.