Vasiliu Theodor (Teodor)

(1897-1961)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1941

Catedra de medicină legală

Laboratorul de medicină legală

Născut la București.

„Nu există un eveniment mai penibil și care să furnizeze o mai amplă materie reflexiunii, decât sinuciderea”.

„Numărul sinuciderilor a crescut în mod evident printre contimporani. Acest trist rezultat trbue să fie atribuit, fără îndoială, traiului sbuciumat din mijlocul societății, luptei aprige pentru existență, dorinței de a ajunge, cât mai repede și cât mai ușor, complicațiunilor crescânde ale relațiunilor sociale. Apoi dezvoltarea alcoolismului și slăbirea credinței religioase, nu puțin vor fi contribuit la înmulțirea sinuciderilor”.

(Vasiliu, Teodor, Problema sinuciderilor în cadrul unor noui date statistice, București, 1939, p. 3).