Veleanu (Velleanu) Ștefan

(1840-1886)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„Pe Valea Olănești se găsescŭ apele de bĕut saline sau purgative care isvorescŭ prin două șipote”.

„Pe lângă aceste isvóre maǐ suntŭ uă mulțime altele, unele isvorîndŭ în pîrîe, altele accesibile dar încă neîntrebuințate”.

„Resultă din cele precedente că apele de la Olănești suntŭ într’uă quantitate destul de satisfăcĕtóre și că qualitățile lor sunt îndestul de variate”.

(Ș. Velleanu, Noțiuni sciințifice asupra băilor Olănescu, București, 1869, p. 6, 7).