Vlădescu Vasile Ioan

(1842-1883)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

Catedra de oftalmologie

În calitatea sa de profesor la clinica oftalmologică a Facultății de Medicină din București și de medic primar al Serviciului oculistic al Spitalului Colțea, Vasile Vlădescu a încercat să modernizeze învățământul oftalmologic autohton în secolul al XIX-lea. Reproducem mai jos două pasaje din lecția de deschidere a cursului de la clinica oftalmologică, din anul universitar 1875/1876.

„La noi în țară mergea vorba câ ochiul este un organ delicat, câ doctoriǐ nu se pricep la ast-fel de bóle și numaǐ apa cuconi X saŭ alifia cuconi Y póte sâ vindece o bóă de ochǐ. Specialitatea bólelor de ochǐ se póte considera la noǐ, în țară, ca și un ce noŭ, bolnavi nu sunt încă deprinșǐ a înțelege câ doctorii sunt în stare să trateze mai bine o bólâ de ochǐ de cât orǐ-ce altâ persónâ fârâ cunoștințe medicale”.

„Destul acestâ sêrmană și nenorocitâ țérâ a fost prada tuturor speculanților streinǐ; este timpul a deveni folositorǐ concetățenilor noștri dându-le lumina”.