Structura Universității din București în anul universitar 1994/1995

Structura Universității din București în anul universitar 1994/1995 Facultatea de biologie Catedra de biologie animală Catedra de fiziologie animală și biofizică Catedra de anatomie-oncobiologie Catedra de biochimie Catedra de fiziologia plantelor și microbiologie Catedra de genetică Catedra de botanică Catedra de UNESCO/Cousteau de ecologie sistemică și managementul mediului Facultatea de chimie Catedra de chimie anorganică Catedra de chimie organică Catedra de chimie analitică Catedra de chimie fizică Catedra de tehnologie…

Read More

Structura Universității din București în anul universitar 1979/1980

Structura Universității din București în anul universitar 1979/1980 Facultatea de matematică Catedra de analiză matematică Catedra de algebră și geometrie Catedra de informatică și calculul probabilităților Catedra de mecanică Laboratorul de mașini de calcul de mică și medie mecanizare Laboratorul de mecanica fluidelor Laboratorul de mecanica solidelor și de fotoelasticitate Planetariu Institutul matematic Colectivul de teoria sistemelor         Centrul de calcul         Laboratorul de elaborare modele și sisteme de programare…

Read More