Amfion

Titlul: „Amfion”. Subtitlul: „Organ al Consiliului U. A. S. din Institutul de Construcții București”. Numărul 1: [februarie] 1968. Colegiul de redacție*: Mariela Zamfirescu (redactor șef), Tudor Dimitriu (redactor șef adjunct), Florin Enăceanu (redactor șef adjunct), Alexandru Stan (redactor șef adjunct), Veturia Gîlgău (secreatar de redacție), Eugen Avramov, Gabi Chiriță, Valeriu Coleș, Casandra Drăgoi, Frankie Lalu, Gabriel Manolescu, Cristian Mihăilescu. Prezentarea grafică: Sorin Postolache. Tehnoredactor: Mihai Predescu. Fotoreporter: Cornel Șerbănescu. * pe…

Read More

Alma Mater

Titlul: „Alma Mater”. Subtitlul: „Revistă de cultură a studenților Universității «Al. I. Cuza» Iași”. Numărul 1: aprilie 1969. Colegiul de redacție: Asist. univ. Ion Constantinescu, Vasile Constantinescu red. șef-adj., Al. Dobrescu red. șef, asist. univ. Mihai Drăgan, Petru Ioan șef secție științifică, lect. univ. Maria Platon, Dumitru Simionescu secretar general de redacție, Mihai Tatulici șef secție literară, Jak Weinstein. Prezentare grafică: Doru Maximovici. Adresa redacției: Universitatea „Al. I. Cuza”, Calea…

Read More