Gheorghe Moca

Născut în anul 1928 la Brăila, Gheorghe Moca a urmat studiile preuniversitare în localitate, iar ulterior le-a încheiat și pe cele universitare, la Facultatea de Drept a Universității din București, în anul 1951, și în același timp și Școala Superioară de Partid „A. A. Jdanov”. Gheorghe Moca a fost cadru didactic la Catedra de Drept Public, având în grijă disciplinele de Drept internațional public și Relații și organizații economice internaționale….

Read More