„Bucuresci 6/18 iulie

            Resoluția Mărieǐ Sale Domnuluǐ

            «Se aprobă.

            Alecsandru Ioan».

            Raportŭ

            Pré-Înălțate Dómne,

            Instrucțiunea publică, sub înalta protecțiune a Mărieǐ Tale, a dobândit în anul din urmă desvoltarea imperiosŭ reclamată de epoca actuală. Remâne acum, Pré-Înălțate Dómne, ca, dupe modelul celor-alte State civilisate, precum învĕțĕmêntul encyclopedicŭ, cel preparatoriŭ pentru facultățǐ, forméză o unitate sub numele de Gimnasiŭ, asemenea, și învĕțĕmêntul superiorŭ, acela din facultățǐ să formeze un totŭ, o unitate, un corpŭ Universitariŭ, sub numele colectivŭ de Universitatea din Bucurescǐ.

            Spre acest sfĕrșit avênd în vedere opiniunea Consiliuluǐ Superiore de Instrucțiune, esprimată prin procesul-verbalŭ de la 25 Iunie espirat, vinŭ cu respect a Vĕ ruga, Pré-Înălțate Dómne, să bine voițǐ a da Înalta Mărieǐ Vóstre aprobare ca facultățile din Bucurescǐ, unite împreună, să pórte numirea de: Universitatea din Bucurescǐ. Profesoriǐ diferitelor facultățǐ adunându-se împreună să alégă pe Rectorele Universitățiǐ, iar profesoriǐ fiecăreǐ facultățǐ în parte, pe Decanul facultățiǐ respective.

            Dacă, Pré-Înălțate Dómne, bine voițǐ a da acestuǐ raportŭ Înalta Mărieǐ Vóstre sancțiune, vĕ rogŭ prea respectuosŭ a semna alăturatul proiect de Decret.

            Sunt cu cel maǐ profundŭ respectŭ,

            Pré-Înălțate Dómne,

            Al Mărieǐ Vóstre,

            pré-plecatŭ și pré-supusŭ servitor,

            Ministru Secretarŭ de Statŭ

            la Departamentul Învĕțĕmêntuluǐ Publicŭ și al Cultelor.

D. Bolintineanu.

            No. 21,133, Iulie 3.

            Alecsandru Ioan I,

            Cu mila luǐ Dumneḑeŭ și voința Națională, Domnŭ Principatelor-Unite Române;

            La toțǐ de față și viitorǐ sănĕtate:

            Asupra raportuluǐ Ministruluǐ Nostru Secretarŭ de Statŭ la Departamentul Învĕțĕmêntuluǐ Publicŭ și al Cultelor, sub No 21133;

            Am decretatŭ și decretămŭ?

Art. I. Facultățile din Bucurescǐ unite împreună vor purta numele de: Universitatea din Bucurescǐ.

Art. II. Profesoriǐ facultăților se vor aduna împreună și vor alege pe Rectorul Universitățiǐ.

Art. III. Profesoriǐ fie căreǐ facultățǐ în parte vor alege pe Decanul facultățiǐ respective.

Art. IV. Și cel din urmă. Ministrul Nostru Secretarŭ de Statŭ la Departamentul Învĕțĕmêntuluǐ Publicŭ și al Cultelor este însărcinat cu esecutarea Ordonanțeǐ de față.

            Datu-s’aŭ în Domnésca Nóstră capitală Bucuresciǐ, în anul mântuireǐ 1864, iar al Domnieǐ Nóstre al șéselea.

            Alecsandru Ioan.

Ministru Secretarŭ de Statŭ la

Departamentul Învĕțĕmêntuluǐ

Publicŭ și al Cultelor

D. Bolintineanu.

No. 765, Iulie 4”.

Sursa: „Monitorulŭ jurnalŭ oficialŭ alŭ Principatelorŭ-Unite-Romăne”, nr. 149 din 7/19 iulie 1864, p. 1.