Iorgu Iordan

(1888-1986)

filolog, lingvist, academician, director al Institutului de Lingvistică care astăzi îi poartă numele, profesor la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din Iași, ulterior și la Universitatea din București

*

„Problema originii poporului românesc are două aspecte: unul etnic, celălalt geografic. Ambele sunt deopotrivă de interesante, și prin ele însăși, întrucât se leagă foarte strâns de existența noastră ca neam, dar și prin atitudinea pe care pot s’o aibă față de ele istoricii, filologii și oamenii de cultură în general”.

„Trebuie recunoscut totuși că ideea romanității pure a avut și unele efecte binefăcătoare de ordin social. Mândria “originii nobile” a împins pe Românii de peste munți la lupte pentru revendicări politice care n’aveau nimic a face cu naționalismul șovin”.

„Ce să mai spunem de trăsăturile caracteristice, reale sau numai presupuse, ale sufletului national, precum vitejia, curajul in fața morții, generozitatea, credința în nemurirea sufletului, misticismul și altele asemenea. Pe toate le-am moștenit de la Traci, care iau acum locul Romanilor supt raportul nobleței și al superiorității rasiale, mai cu seamă bătrânul Herodot se exprimă în termini foarte elogioși despre acest neam de oameni, vestit în întreaga antichitate”.

„S-a irosit multă cerneală și hârtie atât din partea noastră, cât și a Ungurilor, în susținerea, respective combaterea continuității. Nu socot necesar să stăruim asupra acestei chestii, care aparține mai mult politicii decât științei”.

Sursa: Iorgu Iordan, Originea românilor, București, 1945, pp. 3, 6, 8, 12.

*

„Deoarece una din greutățile principale, de care se izbesc studioșii la mai toate disciplinele științifice, este întrebuințarea precisă a termenilor tehnici, cred nimerit să discut aici valoarea și înțelesul cuvintelor anunțate în titlul acestui articol. Ele rezumă scurt și cuprinzător obiectul oricărui domeniu de activitate intelectuală al cărui scop îl formează cunoașterea limbii unui popor și, ca consecință, cunoașterea literaturii acestuia”.

„Metoda filologică tinde să stabilească o legătură cronologică absolută între faptele studiate, pecînd cea lingvistică, în special cea a lingvisticii comparative, se caracterizează printr’o cronologie relativă”.

[…] rămîne interesantă și vrednică de luat în considerație încercarea de a stabili raporturi atît de apropiate între istoria limbii, adică lingvistică într’un sens mai larg, și istoria literară, încercare ce-și găsește un puternic sprijin în faptul că autorul ei lucrează cu succes egal în domeniul ambelor discipline”.

Sursa: Iorgu Iordan, Lingvistică, filologie, istorie literară, București, 1926, pp. 1, 14, 20.

*

Bibliografie

Iordan, Iorgu, Diftongarea lui e și o accentuați în pozițiile ă, e, Iași, 1920.

Iordan, Iorgu, Divina commedie a lui Dante Aligheri, Iași, 1924.

Iordan, Iorgu, Der heutige Stand der romanischen Sprachwissenschaft, von Iorgu Iordan, Heidelberg, 1924.

Iordan, Iorgu, Rumänische Toponomastik, Teil I-III, Bonn und Leipzig, 1924-1926.

Iordan, Iorgu, Teoriile lingvistice ale lui Karl Vossler, Iași, 1924.

Iordan, Iorgu, Influențe culturale, Craiova, 1925.

Iordan, Iorgu, Lingvistică, filologie, istorie literară, București, 1926.

Iordan, Iorgu, Die rumänische Ortsnamenforschung, 1926.

Iordan, Iorgu, Literaturile Romane în raporturile lor reciproce, Iași, 1927.

Iordan, Iorgu, Un fenomen fonetic românesc dialectal: ă neaccentuat > a, Cernăuți, 1927.

Iordan, Iorgu, Incercarea de bibliografie toponimică românească, București, 1928.

Iordan, Iorgu, Istoria literaturii italiene. Curs … După notele luate la curs de Gh. Agavriloaiei, Iași, 1928.

Iordan, Iorgu, Ciofli (n) gar, înconderat, de-a steamă-tu, a se râde, Cernăuți, 1929.

Iordan, Iorgu, ,,Albina Romînească”. Note pe marginea primului ei volum, Iași, 1930.

Iordan, Iorgu, Gramatica limbilor romanice, Iași, 1930.

Iordan, Iorgu, Curs de literatura italiană predat de d-l prof. I. Iordan. 1930-1931. Editat și scris de Gheorghe Șerbănescu, Iași, 1930-1931.

Iordan, Iorgu, Notițele etimologice, Iași, 1931.

Iordan, Iorgu, Introducere în studiul limbilor romanice. Evoluție și starea actuală a lingivisticii romanice, Iași, 1932.

Iordan, Iorgu, Le français en Romanie, Paris, 1934.

Iordan, Iorgu, Miguel de Unamuno și noul spirit spaniol, București, 1935.

Iordan, Iorgu, Compuse romînești cu în-, Iași, 1936.

Iordan, Iorgu, Die rumänische Ortsnamenforschung in den Jahren 1925-1936, München und Berlin, 1937.

Iordan, Iorgu, Invățații noștri: Al. Philippide, București, 1937.

Iordan, Iorgu, An introduction to Romance linguistics. Its schools and scholars. Revised, translated and in parts recast by John Orr, London, 1937.

Iordan, Iorgu, Gramatica limbii române, București, 1937.

Iordan, Iorgu, Notes de toponymie roumaine, Paris, București, 1938.

Iordan, Iorgu, Pluralul substantivelor în limba română actuală, Iași, 1938.

Iordan, Iorgu, Don Quihote, București, 1939.

Iordan, Iorgu, Lemploi du datif en roumain actuel, Paris, București, 1939.

Iordan, Iorgu, Les dénominations du “crâne” d’après l’atlas linguistique roumain (I, carte 70 (avec 4 cartes hors texte), Copenhague, București, 1940.

Iordan, Iorgu, Limba lui Eminescu, București, 1940.

Iordan, Iorgu, Note de lexicologie romînă. Vol. I-III, Iași, Copenhague, București, 1940-1942.

Iordan, Iorgu, Stilistică morfologică. Fragment din Stilistica limbii romîne. Curs ținut la Facultatea de Litere din Iași în anul 1939-40, Iași, 1940.

Iordan, Iorgu, Notes de lexicologie roumaine, Copenhague, București, 1941.

Iordan, Iorgu, Nicolae Drăganu (1884-1939), București, 1942.

Iordan, Iorgu, O disciplină lingvistică nouă: fonologia, București, 1942.

Iordan, Iorgu, Etymologies populaires, București, 1943.

Iordan, Iorgu, Limba romînă actuală. O gramatică a “greșelilor, Iași, 1943.

Iordan, Iorgu, “Vlăduțu mamei, Copenhague, București, 1943.

Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, București, 1944.

Iordan, Iorgu, “Vlăduțu mamei, București, 1944.

Iordan, Iorgu, Prof. Iorgu Iordan: Mihail Kogălniceanu. Conferință… , București, 1945.

Iordan, Iorgu, Originea românilor, București, 1945.

Iordan, Iorgu, Gramtica limbii române. Ediția a II-a, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Nicolae Cartojan. Lingvistica romînească. Discurs rostit la 28 Mai 1946 în ședință publică solemnă … cu răspunsul d-lui Th. Capidan, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Cultura în Uniunea Sovietică, București, 1948.

Iordan, Iorgu, Introducere în studiul limbilor romanice. Curs de Filologie romanică pentru anul III, 1949-1950. Partea I: Formarea idiomelor romanice, București, 1949-1950.

Iordan, Iorgu, Curs de filologie romanică pentru uzul studenților anul III semestrul II. Schiță de gramatică istorică a principalelor limbi romanice (română, italiană …), București, 1951.

Iordan, Iorgu, Introducere istorică în studiul limbilor romanice. Partea I, București, 1951.

Iordan, Iorgu, Nume de locuri romînești în Republica Populară Romînă. Vol. I, București, 1952.

Iordan, Iorgu, Limba romînă contemporană. Manual pentru instituțiile de învățământ superior, București, 1954.

Iordan, Iorgu, Limba “Eroilor” lui I.L.Caragiale, București, 1955.

Iordan, Iorgu, Limba romînă contemporană, București, 1956.

Iordan, Iorgu, Scurt istoric al principalelor lucrări de gramatică romînească, București, 1956.

Iordan, Iorgu, Introducere în lingvistica romanică. Curs… , București, 1957.

Iordan, Iorgu, Limba “eroilor” lui I.L.Caragiale. Ediția a II-a, București, 1957.

Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluție. Curente. Metode, București, 1960.

Iordan, Iorgu, Cu privire la limba presei comuniste dinainte de eliberare. Comunicare…, București, 1961.

Iordan, Iorgu, Einführung in die Geschichte und Methoden der romanichen Sprachwissenschaft. Ins Deutsche übertragen, ergänzt und teilweise neubearbeitet von Werner Bahner, Berlin, 1962.

Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluție. Curente. Metode, București, 1962.

Iordan, Iorgu, Razvitie rumînskogo naționalnogo iazika v godî narodnoi vlasti. Perevod. Dezvoltatea limbii romîne în anii puterii populare, Buharest, 1962.

Iordan, Iorgu, Istoria limbii spaniole. Curs, București, 1963.

Iordan, Iorgu, Toponimia romînească, București, 1963.

Iordan, Iorgu, Dos estudios de linguistica románica, Montevideo, 1964.

Iordan, Iorgu, Le lexique de la langue roumaine.  Lexicul limbii romîne, Bucarest, 1964.

Iordan, Iorgu, Clasicismul lui Mihail Sadoveanu, București, 1966.

Iordan, Iorgu, Tendances syntaxiques dans le Roumain actuel, Sinaia, 1966.

Iordan, Iorgu, Tendințe sintactice în limba română actuală, București, 1966.

Iordan, Iorgu, Tradiții și succese ale științelor filologice, București, 1966.

Iordan, Iorgu, Tradiții și succese ale științelor filologice, București, 1967.

Iordan, Iorgu, Acesta…, Bucarest, 1968.

Iordan, Iorgu, Eficient; eficiență, București, 1968.

Iordan, Iorgu, Scrieri alese, București, 1968.

Iordan, Iorgu, Alexandru I. Philippide, București, 1969.

Iordan, Iorgu, Despre ,,două ediții Neculce”, care  sînt, de fapt, una singură, București, 1969.

Iordan, Iorgu, Despre edițiile de texte, București, 1969.

Iordan, Iorgu, Note de lexicologie românească, București, 1969-1971.

Iordan, Iorgu, An Introduction to Romance Linguistics. Its schools and scholars, Oxford, 1970.

Iordan, Iorgu, Roum, pre-, Bucarest, 1970.

Iordan, Iorgu, Lingvistica și filologia. Raporturile dintre ele, București, 1971.

Iordan, Iorgu, Ce este etimologia, București, 1972.

Iordan, Iorgu, Între lingvistică și filologie, București, 1972.

Iordan, Iorgu, Bilingvism în domeniul romanic, București, 1973.

Iordan, Iorgu, Titluri și lucrări 1911-1973, București, 1974.

Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române. Ediție definitivă, București, 1975.

Iordan, Iorgu, Memorii. Vol. I-III, București, 1976.

Iordan, Iorgu, Limba literară. Studii și articole, Craiova, 1977.

Iordan, Iorgu, Memorii. Vol.I, București, 1977.

Iordan, Iorgu, Articole politice, București, 1979.

Iordan, Iorgu, Dicționar al numelor de familie românești, București, 1983.

Iordan, Iorgu, Istoria limbii române (Pe-nțelesul tuturora), București, 1983.

Iordan, Iorgu, Demon,  București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a III-a a liceelor și gimnaziilor teoretice, comerciale, profesionale, industriale, a școliilor normale și a seminariilor, București, 1945.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa I a gimnaziului unic. Ediția a II-a, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a II-a a gimnaziului unic, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Carte de limba română pentru clasa a II-a a gimnaziului unic. Ediția a II-a, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa I a școlilor de ucenici și ucenice, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a II-a a școlilor de ucenici și ucenice, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a III-a a liceelor și gimnaziilor teoretice, comerciale, profesionale, industriale, a școlilor normale și a seminariilor, București, 1946.

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a II-a a școlilor de ucenici și ucenice, București, 1947.

Iordan, Iorgu, Văluță, Gheorghe, Gîdea, Suzana, Die Studenten gestern und heute, Bukarest, 1957.

Iordan, Iorgu, Văluță, Gheorghe, Gîdea, Suzana, Studenții ieri și azi, București, 1957.

Iordan, Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatica limbii spaniole, București, 1963.

Iordan, Iorgu, Georgescu, Paul Alexandru, Los estudios hispánicos en Rumania, Bucarest, 1964.

Iordan, Iorgu, Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, București, 1965.

Iordan, Iorgu, Guțu Romalo, Valeria, Niculescu, Alexandru, Structura morfologică a limbii române contemporane, București, 1967.

Iordan, Iorgu, Manoliu, Maria, Manual de lingüistica románica. Révision, reelaboración parcial y notas, por Manuel Alvar, Madrid, 1972.

Iordan, Iorgu (coord.), Istoria lingvisticii românești, București, 1978.

Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, București, 1978.

Iordan, Iorgu, , Manoliu, Maria, Manual de lingüistica románica. Révision, reelaboración parcial y notas, por Manuel Alvar, Madrid, 1989.

Iordan, Iorgu, Influențe rusești asupra limbii române. Comunicare prezentată în rusește în ședința din 29 iunie 1949, București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Limba română actuală. O gramatică a “greșelilor”, București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Un lingvist sociolog: Antoine Meillet (1866-1936), București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa I a gimnaziului unic. Ediția a III-a, București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa a II-a a liceelor și gimnaziilor teoretice, comerciale, profesionale, industriale, a școlilor normale și a seminariilor, București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa I a școlilor de ucenici și ucenice, București, [f.a.].

Iordan, Iorgu, Sascuteanu, H., Carte de limba română pentru clasa I secundară, București, [f.a.].

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.