Simion Mehedinți

(1868-1962)

geograf, academician, profesor la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din București

*

Într-o cuvântare ținută la Sărbătoarea Școlarilor, ca efor al Liceului Cantemir, la București, în data de 10 mai 1921, Simion Mehedinți a vorbit despre frumusețea țării. Reproducem câteva din gândurile sale:

„țara noastră are atâtea frumuseți, că o viață întreagă nu ți-ar ajunge să le vezi pe toate și de toate să te bucuri” (p. 14).

„Ferice de cel care s-a născut pe un pământ atât de împodobit! – Părerea aceasta nu e numai a mea, ci a tuturor celor care l-au văzut” (pp. 14, 15).

„Toate grădinile Europei le putem așa dar aduna în grădina României, dacă vom fi harnici și chibzuiți” (p. 18).

Colindați tot pământul nostru, ca să-i cunoașteți prețul și frumusețea și să-l iubiți din adâncul inimii voastre” (p. 20).

„Dați-vă bine seama că acest pământ e în adevăr una cu trupul poporului român. Precum el este al nostru, tot așa noi suntem ai lui” (p. 21).

Sursa: Simion Mehedinți, Ce trebuie să cugete un român despre țara și nația română, București, 1921.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.