Traian Săvulescu

(1889-1963)

biolog, botanist, șef de lucrări la Institutul Botanic din cadrul Facultății de Științe a Universității din București, profesor la Facultatea de Științe Naturale a Universității din București

*

În memoria sa mai multe instituții și străzi poartă numele său, printre care:

Liceul Tehnologic „Traian Săvulescu”, Strada Alexandru Sihleanu 23a, Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Strada Călărașilor 108, Târgu Mureș, județul Mureș.

Școala Gimnazială „Traian Săvulescu”, strada Gării nr. 459, comuna Izvoarele, județul Prahova.

Strada „Traian Săvulescu”, Ploiești, județul Prahova.

Strada „Traian Săvulescu”, Râmnicu Sărat, județul Buzău.

*

Bibliografie

Săvulescu, Traian, Convulvus persicus L. en Roumanie, București, 1915 (extras din „Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine”).

Săvulescu, Traian, Sphaerotheca mors uvae (Schwein) Berk. Et Curt. Und der amerikanische Mehltau des Stachelbeerstrauches in Rumänien. Vorgelegt von E.C. Teodorescu in der Sitzung von 23. Mai 1916, București, 1916 (extras din „Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine” , nr. 2, 1916).

Săvulescu, Traian, Studiu asupra speciilor de Campanula L. din secția «Heterophyllae», ce cresc în România. Teza I, București, 1916.

Săvulescu, Traian,  Dr. Dimitrie Grecescu, „Sțiinta tuturor”, nr. 41, București, 1919.

Săvulescu, Traian,  Beiträge zur Flora von Rumänien, București, 1923 (extras din „Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine”, nr. 7/8, 1922/1923).

Săvulescu, Traian, Un cas de modification durable chez la campanula abietina gris et shenk, Bucarest, 1923 („Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine”, nr. 5/6, 1923).

Săvulescu, Traian, Note sur quelques plantes nouvelles en Roumanie, București, 1923.

Săvulescu, Traian, Materiale pentru flora Basarabiei. Partea I-II, București, 1924-1926.

Săvulescu, Traian, Bacterioza sfeclii de zahăr în România, București, 1925 (extras din „Buletinul agriculturii”, vol. I, nr. 1-3, 1925).

Săvulescu, Traian, Importanța fitopatologiei pentru producțiune. Conferință ținută în Ianuarie 1925 la Casa Școalelor…, București, 1925.

Săvulescu, Traian, Die Vegetation von Bessarabien mit besonderer Berücksichtigung der Steppe, București, 1927.

Săvulescu, Traian, Contributions à la flore d’Arabie, București, 1928 (extras din „Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine”).

Săvulescu, Traian, Mălura grâului și combaterea sa, București, 1928 („Cunoștințe practice pentru agricultori”, nr. 1).

Săvulescu, Traian, Organizația Fitopatologică în România. Congresul agricol din 1928. Ofensiva producțiunei. 25-27 Martie 1928, București, [1928].

Săvulescu, Traian, Considérations systématiques sur les Erysiphacées, București, 1929 (extras din „Annales Scientifiques de l’Académie de Hautes Études Agronomiques de Bucarest”, 1929).

Săvulescu, Traian, O nouă boală bacteriană pe frunzele de tutun în Romania, București, 1929.

Săvulescu, Traian, Rădulescu, I., Une nouvelle maladie bactérienne des feuilles du tabac en Roumanie, București, 1929.

Săvulescu, Traian, Plantes nouvelles pour la flore de Bessarabie, par Tr. Săvulescu et T. Rayss, București, 1929.

Săvulescu, Traian, Die Erysiphaceen Rumäniens, București, 1929.

Săvulescu, Traian, Studiul agronomic al ruginilor la grânele românești. Rezultate și concluziuni din campania de lucru a anului 1928, București, [1929].

Săvulescu, Traian, Der Einfluss der äusseren Bedingungen auf die Entwicklung der Nigrospora Oryzae (B. Und Br.) Petch, Berlin, 1932.

Săvulescu, Traian, Nouvelle contribution à la connaissance des Péronosporacées de Roumaine, Berlin, 1932 (extras din „Annales Mycologici”, vol. XXX, nr. ¾, 1932).

Săvulescu, Traian, Beiträge zur Kenntnis der Micromyceten Rumäniens, [Dresden], [1933].

Săvulescu, Traian, Putrezirea uscată a știuleților de porumb în Romania produsa de Nigrosphora Oryzae (B et Br.) Petch. La pourriture sèche des épis de maïs en Roumanie produite par Nigrosphora Oryzae (B et Br.) Petch…, București, 1933.

Săvulescu, Traian, Științele biologice și agricultura, Iași, 1933 (extras din „Revista științifică V. Adamachi”, 1933).

Săvulescu, Traian, Herbarium mycologicum Romanicum. Fasc. XV-XXV + Index des genres, espèce,…, București, 1933-1941.

Săvulescu, Traian, Materiale pentru flora Basarabiei, București, 1934.

Săvulescu, Traian, Plantes nouvelles ou rares pour la flore de Bessarabie, par Tr. Săvulescu et C. Zahariadi, București, 1934.

Săvulescu, Traian, Une nouvelle espèce du genre paranthostomella et considérations systématiques sur les sphaeriales pseudostromatae, par Proffesseur Tr. Săvulescu, Paris, 1934 (extras din „Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie”, nr. 1, martie 1934).

Săvulescu, Traian, Protecția plantelor și organizația fitopatologică în România, București, 1935 (extras din „Institutul de cercetari agronomice al României. Metode, îndrumări, rapoarte, anchete”, nr. 19).

Săvulescu, Traian, Protection des plantes et organisation phytopathologique en Roumanie, [Bucarest], [1935] (extras din „Institut de recherches agronomiques de Roumanie. Méthodes, directives, rapports, enquêtes”, nr. 20, 1935).

Săvulescu, Traian, Valoarea educativă a științelor biologice, București, 1935 (extras din „Natura”, nr. 2, 1935).

Săvulescu, Traian, Ce boale amenință plantele cultivate în anul acesta, București, [1936] (extras din „Natura”, nr. 4, 1936).

Săvulescu, Traian, Contributions à la connaissance de Ustilaginées de Roumanie, București, 1936 (extas din „Institutul de cercetari agronomice al României”, vol. VII, 1935).

Săvulescu, Traian, L’immunité aux maladies bactériennes des plantes, [Niort], [1936].

Săvulescu, Traian, L’immunité aux maladies bactériennes des plantes. Rapport…, Atena, 1936.

Săvulescu, Traian, Un vrăjmaș al livezilor de meri și peri. Păduchele din San-José. Aspidiotus perniciosus Comst, București, 1936.

Săvulescu, Traian, Un ennemi des cultures de pommiers et de poiriers le Pou de San José (aspidiotus perniciosus Comst.), București, 1937.

Săvulescu, Traian, Ein halo-glykophytischer Komplex in Slănic (Moldau), București, 1937.

Săvulescu, Traian, Les progrès de la biologie végétale en Roumanie, București, 1937 (extras din „La vie scientifique en Roumanie: I Sciences pures”).

Săvulescu, Traian, O ramura a bogăției noastre naționale la răspântie, București, 1937 (extras din „Academia Română. Memoriile secțiunii științifice”, seria III, tom XIII, mem. I).

Săvulescu, Traian, Problém pšeničných úží u Rumunsku ve vztahu ke střední Evropě. (Předneseno Československé Akademie Zemědělské 29 dulna 1938), [f.l.], [1938].

Săvulescu, Traian, Biologische Studien über den Weizenbraunrost in Rumänien, București, 1938.

Săvulescu, Traian, Contributions à la connaissance des macromycetes de Roumanie, București, 1938.

Săvulescu, Traian, Patologia vegetală. Baza sa teoretică, importanța sa practică. Discurs rostit la 25 Maiu 1938 în ședință solemna… cu răspunsul d-lui I. Simionescu, București, 1938.

Săvulescu, Traian, Încercări pentru stabilirea raselor fiziologice la cele doua specii de Tilletia ce produce malura grâului in Romania, București, 1939.

Săvulescu, Traian, Contributions à la connaissance de urédinées de Roumanie + Contribution nouvelle…, București, 1939.

Săvulescu, Traian, Înfăptuiri, lipsuri, țeluri, îndemnuri. Cuvântare rostită la deschiderea cursurilor anului școlar 1939-1940, București, 1939.

Săvulescu, Traian, Producțiunea și calitatea grâului în România în anul 1939, București, 1939 (extras din revista „Ogorul Românesc”, nr. 1, 1939).

Săvulescu, Traian, Tomesco, V. C., Essais de vaccination contre la bactériose de l’herbe de Sudan par l’aspersion du sol avec du vaccin. Note présentée dans la séance du 12 avril 1940, București, 1940.

Săvulescu, Traian, Sandu-Ville, C., Quatrième contribution à la connaissance des micromycètes de Roumanie, București, 1940.

Săvulescu, Traian, Der biogeographische Raum Rumäniens. Der Grundcharakter der Flora und Vegetation Rumäniens, von Prof. Dr. Traian Săvulescu, București, 1940 (extras din „Annales de la Faculté d’Agronomie de Bucarest”, vol. I, 1939-1940).

Săvulescu, Traian, Étude systématique du genre Pythium en Roumanie, par Tr. Săvulesco. Note présentée dans la séance du 15 novembre 1940, București, 1940 (extras din „Académie Roumaine. Bulletin de la section scientifique”, tome XXIII, no. 4).

Săvulescu, Traian, Învățământul agricol superior în diferite țări. Conferință ținută… de Prof. Traian Săvulescu, București, 1940 (extras din „Politehnica „Regele Carol II”, Facultatea de Agronomie din București. Conferințe, lecțiuni inaugurale, nr. 6).

Săvulescu, Traian, Tomesco, V. C., Recherches sur la bactériose de lherbe de Sudan, [București], [1940] (extras din „Académie Roumaine. Bulletin de la section scientifique”, tome XXII, no. 5).

Săvulescu, Traian, Péronosporacées, Ustilaginacées et Urédinées nouvelles pour la Mycoflore de Roumanie, par Tr. Săvulesco, București, 1940 (extras din „Académie Roumaine. Bulletin de la section scientifique”, tome XXII, no. 5).

Săvulescu, Traian, Științe biologice: locul și rostul lor în învățămînt. Comunicare, București, 1940.

Săvulescu, Traian, Științe biologice și economia. Conferință ținută la Academia de Înalte Studii Comerciale din București în ziua de 4 Martie 1940, București, 1940.

Săvulescu, Traian, Academia Română și progresul științific în țara noastră, București 1941.

Săvulescu, Traian, Mana vițelor în cursul anului 1940, București, 1941.

Săvulescu, Traian, Die auf Compositen Parasitierenden Plasmopara-Anten, București, 1941.

Săvulescu, Traian, Mana viței de vie. Studiu monografic, București, 1941.

Săvulescu, Traian, Stațiunile de avertizare pentru combaterea manei la vița de vie, București, 1941.

Săvulescu, Traian, Săvulescu, Olga, Matériaux pour la flore des Urédinées de Roumanie. Materiale pentru flora Uredineelor din Romania de Tr. Săvulescu. Supliment II, București, 1941-1949.

Săvulescu, Traian, Das Vorkommen und die Verbreitung der in Rumänien den Weizenstinkbrand hervorbringenden Tilletia-Arten. Mit 7 Abbildungen, Berlin, 1942.

Săvulescu, Traian, Einige neue Micromyceten, [București], [1943].

Săvulescu, Traian, Începuturile științei în România: Botanica, București, 1943.

Săvulescu, Traian, O problemă actuală de patologie vegetală. Râia neagră a cartofului în România, București, 1943 (extras din „Buletinul Academiei de Agricultură”, nr/ 4-6, aprilie-iunie 1944).

Săvulescu, Traian, Contribuțiuni noua la studiul mălurii grâului./Comunicare…/, București, 1944.

Săvulescu, Traian, Nuovi contributi allo studio della carie del frumento, București, 1944.

Săvulescu, Traian, Baza genetică a evoluției ființelor, București, 1944.

Săvulescu, Traian, Aristide Caradja entomolog și filosof, București, 1945.

Săvulescu, Traian, Deux espèces d’Alternaria voisines, a pathogénie différente, București, 1946.

Săvulescu, Traian, Aspecte actuale ale agriculturii românești. Rolul inginerilor agronomi. Cuvântare…, București, 1946.

Săvulescu, Tr., Hulea, Ana, Deux espèces d’Alternaria voisines, à pathogénie différente, București, 1946.

Săvulescu, Traian, Patologie vegetală. Generalități, filoterapie, viroze și bacterioze, București, 1946-1947.

Săvulescu, Traian, Circulația bunurilor agricole și problemele actuale ale agriculturii românești. Cuvântare…, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Contribution à la classification des Bactériacées phytopathogènes, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Contribution à la connaissance des Ustilaginales et Urédinales de Roumanie, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Mobilizarea națiunii pentru însămînțări. Cuvântare…, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Organizarea învățământului agricol subacademic și a Institutelor de Cercetări Științifice pendinte de Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Cuvântări…, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Problema alimentarii populației. Cuvântare…, București, 1947.

Săvulescu, Traian, Cinquième contribution à la connaissance des Micromycètes de Roumanie, București, 1948.

Săvulescu, Traian, Le mildiou du Soja, București, 1948.

Săvulescu, Traian, Știința, literatura, arta și slujitorii lor în Republica Populară Română. Raport…, București, 1948.

Săvulescu, Traian, Țăranii și-au împlinit datoria. Cuvântare rostită în Adunarea Deputaților, ședința dela 24 Noembrie 1947, București, 1948.

Săvulescu, Traian, A XXXII-a aniversare a Marei Revoluții Socialiste din Octomvrie, București, 1949.

Săvulescu, Traian, Controlul fitosanitar al culturilor, de Prof. Tr. Săvulescu, București, 1949.

Săvulescu, Traian, Dela practica domesticirii plantelor la principii biologice generale. Reflexiuni pe marginea raportului lui T. D. Lyssenko… Comunicare…, București, 1949.

Săvulescu, Traian, De la pratique de la domestication des plantes aux principes biologiques généraux. Réflexions en marge du rapport de T. D. Lyssenko. Communication…, București, 1949.

Săvulescu, Traian, Materiale pentru flora uredineelor din Romania, de Tr. Săvulescu. Supliment II, București, 1949.

Săvulescu, Traian, Pentru o justă orientare a activității științifice în R.P.R., București 1949.

Săvulescu, Traian, Protecția plantelor și organizația fitopatologica în R.P.R., București, 1949.

Săvulescu, Traian, Sarcinile științei agrobiologice în transformarea socialista a agriculturii în Republica Populară Română. Importanța introducerii sistemului agrotehnic Docuceaev-Costâcev-Viliams pentru ridicarea agriculturii noastre, București, 1950.

Săvulescu, Traian, La aniversarea a 75 de ani de viață a poetului si academicianului A. Toma, [București], 1950.

Săvulescu, Traian, Nové cesty vedy. [Túto prednášku povedal autor na shromaždení, usporidanom Slovenskou akadémiou… dňa 9. septembra 1950.] Z francúzskeho proložil J. F. [Drumurile noi ale științei], Bratislava, 1950.

Săvulescu, Traian, Akademik. Traian Săvulescu: Rumunská Lidova Republika na cestě K socialismu, Praha, 1950.

Săvulescu, Traian, Sarcinile științei agrobiologice în transformarea socialista a agriculturii în Republica Populară Română. Importanța introducerii sistemului agrotehnic Docuceaev-Costâcev-Viliams, pentru ridicarea agriculturii noastre, București, 1950.

Săvulescu, Traian, I. V. Stalin, teoreticianul și inițiatorul transformării naturii, de Academician prof. Traian Săvulescu. [Comunicare prezentată în ședința solemna din 15 Decemvrie 1949], [București], 1950.

Săvulescu, Traian, Lucrările tovarășului Stalin privitoare la marxism în lingvistica și sarcinile muncii științifice în Republica Populară Română. Cuvânt de deschidere, București, 1951.

Săvulescu, Traian, Gh. Murgoci și perspectivele noi ale pedologiei în R.P.R. Comunicare…, București, 1951.

Săvulescu, Traian, Partidul Muncitoresc Român îndrumătorul și sprijinitorul științei si culturii în Republica Populară Română, București, 1951.

Săvulescu, Traian, Planul de lucru al Academiei Republicii Populare Române pe anul 1951 în cadrul Planului de Stat și al Planului de Electrificare. Raport…, București, 1951.

Săvulescu, Traian, Planul de lucru al Academiei Republicii Populare Române pe anul 1951 în cadrul planului de stat și al planului de electrificare. Raport prezentat de Acad. prof. Traian Săvulescu, [București], [1951].

Săvulescu, Traian, „Să facem din cuceririle științei și culturii un bun al poporului muncitor”. (Doi ani dela înființarea Societății pentru răspândirea Științei și Culturii). (Conferință…), București, 1951.

Săvulescu, Traian, Mihail Sadoveanu. Comunicare…, București, 1951.

Săvulescu, Traian, Zadači agrobiologičeskoj nauki v socialističeskom preobrazovanii sel’skogo hozjastva Rumunskoj Narodnoj Respubliki…/Sarcinile științei agrobiologice în transformarea socialista a agriculturii în R.P.R., București, 1951.

Săvulescu, Traian, Flora Republicii Populare Romîne. Flora Republicae Popularis Romanicae. Redactor principal: Acad. Traian Savulescu. Vol. I-VIII, București, 1952-1961.

Săvulescu, Traian, Baza și orientarea ideologică a Academiei Republicii Populare Române… Planul de lucru pe anul 1952, București, 1952.

Săvulescu, Traian, Barbu Lăzăreanu, București, 1952 (extras din „Studii de Istorie și Filosofie”, nr. 1, 1952).

Săvulescu, Traian, 75 de ani de la dobândirea independenței de Academician Traian Săvulescu, București, 1952.

Săvulescu, Traian, Fordítsuk a dolgozó nép javára a tudomány es kultúra vívmányait… (Előadás)…/Să facem din cuceririle științei și culturii un bun al poporului muncitor…, București, 1952.

Săvulescu, Traian, Monografia Uredinalelor din Republica Populară Română. I-II, București, 1953.

Săvulescu, Traian, „Pretvorimo tekovine nauke i kulture u dobro radnog naroda”/ „Să facem din cuceririle științei și culturii un bun al poporului muncitor”/, București, 1953.

Săvulescu, Traian, Acad. prof. Traian Săvulescu: Biologia si distribuția uredinalelor din Republica Populară Română, [București], 1954.

Săvulescu, Traian, Dezvoltarea științei și practicii agricole în R.P.R. Contribuția Institutului de cercetări agronomice al Republicii Populare Romîne, [București], [1954].

Săvulescu, Traian, Săvulescu, Acad. Traian: Nauka na slujbe naroda i postroeniia sotializma. Dokiad na ocerednoi sessii obscego sobraniia Akademii RNR 27 iiunia-2 iiulia 1955 goda. [Știința în slujba poporului și a construirii socialismului], [Buharest], 1955.

Săvulescu, Traian, La science au service du peuple et de l’édification du socialisme. Rapport présenté à la session générale ordinaire de l’Académie de la République Populaire Roumaine, 27 juin-2 juillet 1955, [Bucarest], 1955.

Săvulescu, Traian, Știința în slujba poporului și a construirii socialismului. Raport prezentat la sesiunea generală ordinară a Academiei R.P.R. din 27 iunie-2 iulie 1955, [București], 1955.

Săvulescu, Traian, Ustilaginales der Rumänischen Volksrepublik, [Bukarest], 1955.

Săvulescu, Traian, Quatre-vingt-dix années de vie académique en Roumanie, [Bucarest], 1956.

Săvulescu, Traian, 90 de ani de vieață academică în țara noastră, [București], 1956.

Săvulescu, Traian, Porumbul. Studiu monografic. Redactor principal Acad. Traian Săvulescu, București, 1957.

Săvulescu, Traian, Ustilaginalele din Republica Populară Romînă. Ustilaginales Reipublicae Popularis Romanicae, vol. I-II, [București], 1957.

Săvulescu, Traian, Olga, Săvulescu, Tratat de patologie vegetala, vol. I, București, 1959.

Săvulescu, Traian, Călăuza pentru excursiuni în Delta Dunării, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Deux mondes – Deux sciences./Două lumi – Două științe./, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Two worlds, Two sciences./ Două lumi – Două științe./, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Flora și vegetația R.P.R. Cercetătorii lor. Flora i rastitelnost R.N.R. Ih issledovateli, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Mana viței de vie, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Nouvelle contribution à la connaissance des péronosporacées et ustilagineccées de Roumanie, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Ot pratičeskogo osveniɉa rasteniɉ k obscim principam biologii…Doklad…/Dela practica domesticirii plantelor la principii biologice generale….Raport…, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Rezistența diferitelor grâne românești la rugini. Deosebirea între diferitele linii pure de grâu în ceea ce privește rezistența față de rugini, București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Za vernoe napravlenie naucinoi deiatelnosti v R.N.R./Pentru o justă orientare a activității științifice în R.P.R., București, [f.a.].

Săvulescu, Traian, Săvulescu, Olga, Une espèce d’Uromyces sur les feuilles de Rosa, [București], [f.a.].

Săvulescu, Traian, La résistance de différentes lignées de mais au Nigrospora Oryzae (B. Et Br.) Petch et une méthode nouvelle pour la détermination de „l’effet parasitaire”. Note…, [București], [f.a.].

[Adrian Adam]

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.