Victor Tufescu

(1908-2000)

geograf, academician, profesor la Facultatea de Geografie a Universității din București, președinte al Institutului de Cercetări Geografice din București

*

Bibliografie

Tufescu Victor, Captari actuale între afluentii Prutului si ai Siretului în judetul Dorohoi cu câteva consideratiuni generale asupra frecventii fenomenului în partea mijlocie a basenurilor celor doua râuri), Botoșani, 1934.

Tufescu Victor, Castanii de la Baia Mare, București, 1936.

Tufescu Victor, Dealul Mare:observari asupra reliefului si asezarilor omenești, Iași, 1936.

Tufescu Victor, Câteva observatiuni cu privire la târgusoarele din Moldova, București, 1938.

Tufescu Victor, Confluentele si formarea luncilor Siretului si Prutului, București, 1946.

Tufescu Victor, Bibliografia geografica sumara a României, București, 1947.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.