„Manifestări omagiale în Capitală

București, 31 martie 1990, orele 12. Pe Dealul Mitropoliei clopotele au bătut clipa primelor 100 de zile de nemurire ale eroilor Revoluției române din decembrie.

Azi la amiază s-au ținut slujbe de Parastas și Ectenie pe locurile din Capitală în care au căzut în Revoluție femei, bărbați, copii. Rememorarea martirilor a început la Patriarhie cu un Te Deum, slujbă de mulțumire lui Dumnezeu. În memoria celor căzuți în decembrie au aprins lumânări și au asistat la slujbă domnii Ion Iliescu, președintele C.P.U.N., Cazimir Ionescu, vicepreședinte al C.P.U.N., Petre Roman, prim-ministru al guvernului, Gelu Voican-Voiculescu, vicepriministru, Dan Marțian, secretar al C.P.U.N. Au mai fost prezenți domnii: Sergiu Nicolaescu, membru al C.P.U.N., Dan Iosif (F.S.N.), Bogdan Pătrașcu (F.S.N.), Cătălin Iorgulescu (F.S.N.) primarul sectorului I, prof. univ. Nicolae Stoicescu, ministrul Cultelor, numeroși credincioși.

Slujba oficiată la Patriarhie a fost oficiată de Preasfințitul Roman Ialomițeanul, locțiitor de Arhiepiscop al Bucureștiului, Preasfințitul Vasile Târgovișteanul, episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Damaschin Severineanul, vicar al Arhiepiscopiei Craiovei și un sobor de preoți ai Catedralei. Răspunsurile au fost date de corul Institutului Teologic din București sub conducerea conf. dr. Nicu Moldoveanu.

De la Patriarhie, domnul Ion Iliescu s-a oprit la Cimitirul Eroilor Tineri. O gardă militară a prezentat onorul. A fost intonat imnul de stat al României. La monumentul aflat în Cimitirul Eroilor Tineri au fost depuse coroane de flori și s-a ținut o slujbă la care au participat câteva sute de oameni care au aprins lumânări în memoria celor mai tineri eroi al revoluției din decembrie.

După ce a asistat la slujba de la Patriarhie, domnul Petre Roman s-a oprit, în drum spre Televiziunea Română Liberă, la toate punctele fierbinți ale Revoluției din Decembrie 1989, unde în acele zile de grea încleștare au căzut eroii neamului.

Primul popas a fost făcut în Piața Universității, unde sute de cetățeni ai Capitalei se aflau pentru a aprinde o lumânare în memoria eroilor Revoluției. Din partea Guvernului României a fost depusă o coroană de flori. Un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire la trecerea a o sută de zile de la victoria Revoluției.

Plecând spre Piața Palatului, domnul Petre Roman s-a oprit la intersecția Bulevardului Magheru cu strada Batiștei, unde organizația «21 Decembrie» a amenajat un loc de pomenire ce marchează, printr-o cruce desenată cu vopsea roșie pe asfalt, locul unde au căzut primele victime în seara de 21 Decembrie 1989.

În Piața Palatului au fost depuse coroane din partea Guvernului și a Frontului Salvării Naționale. A fost oficiată slujba de pomenire și fanfara militară a intonat imnul de stat al României și Marșul Eroilor. Domnul Petre Roman a aprins o lumânare și a îngenuncheat în fața locului amenajat pentru depunerea coroanelor. A fost păstrat un moment de reculegere. La plecare primul ministru a trecut în revistă garda de onoare, s-a oprit și a salutat drapelul de stat.

În Piața Romană, premierul, după ce a depus o coroană în cinstea tinerilor eroi, a asistat la slujba de pomenire. Aici a fost depusă, de asemenea, o coroană din partea Mișcării Ecologiste din România.

Au luat parte la aceste ceremonii: Cazimir Ionescu, vicepreședinte al C.P.U.N, Gelu Voican Voiculescu, viceprim-ministru al Guvernului României, Nicolae Stoicescu, ministrul cultelor, reprezentanți ai conducerii Frontului Salvării Naționale.

Procesiunea de comemorare a 100 de zile de la Revoluția din decembrie 1989 s-a încheiat la Televiziunea Română Liberă. O gardă militară a prezentat onorul. A fost intonat imnul de stat al României.

La troița din Bîrsana-Maramureș, așezată în curtea Televiziunii spre veșnica pomenire a eroilor ce au apărat cu trupurile lor această clădire, au fost depuse coroane de flori și s-a ținut o slujbă parastas.

La acest emoționant moment de cinstire a memoriei martirilor Revoluției din decembrie au fost prezenți domnii Ion Iliescu, președintele C.P.U.N., Cazimir Ionescu, vicepreședinte al C.P.U.N., Petre Roman, prim-ministru al Guvernului, Gelu Voican-Voiculescu, viceprim-ministru, alte persoane oficiale, precum și sute de cetățeni ai Capitalei.

Dumnezeu săi ierte pe eroii Revoluției române!”

 

Sursa: „Dimineața”, 1 aprilie 1990, p. 1, 4.

[Vlad Mihăilă]