„Consiliul Frontului Salvării Naționale a transmis, prin intermediul posturilor centrale de radio, următorul mesaj:

Noi am făcut o revoluție pentru ca societatea românească să se schimbe, să fie mai bună, mai tolerantă, nu mai violentă, mai inumană. De aceea, adresăm un apel călduros tuturor să se pună capăt actelor de vendetă și să se realizeze o reconciliere națională. Nu aprobăm acele manifestări teroriste care sunt organizate împotriva unor comuniști sau a altor elemente ale vechiului regim. Apelăm la populație ca asemenea acte să fie oprite în folosul conviețuirii normale a tuturor cetățenilor României. Apelăm călduros la toți cetățenii țării să evite excesele de violență care ar dezonora revoluția noastră. Promovarea democrației, a libertății și demnității, aceste minunate obiective ale revoluției noastre, pot și trebuie să se facă prin mijloace pașnice, într-un climat de reconciliere a tuturor forțelor societății noastre”.

Sursa: „Adevărul”, 29 decembrie 1989, p. 1.