„Universitarii români cunosc probabil valul de simpatie și interes pe care Revoluția română din luna decembrie 1989 l-a declanșat nu numai în diferite țări, ci și la UNESCO. În aceste condiții s-a conturat și ia proporții un proiect de sprijinire a institutelor de învățământ superior și a bibliotecilor universitare din România, proiect la care s-au raliat și se vor asocia multe firme și instituții culturale din diferite țări.

Suntem convinși că acest chestionar va ajunge în toate facultățile și catedrele și că ulterior, se vor organiza dezbateri în senatele universitare. Asta întrucât ajutorul UNESCO este important și el continuă să crească fără a fi totuși nelimitat.

Pentru a stimula procesul de deschidere a învățământului superior românesc și de amplificare a participării sale la mecanismele europene deja constituite, CEPES-ul, în acord cu Ministerul Învățământului, va iniția în a doua parte a lunii februarie o întâlnire sau o conferință a rectorilor tuturor institutelor de învățământ superior din România. De altfel, astfel de conferințe permanente, care dispun de un secretariat științific, constituie structuri mai de mult constituite, în majoritatea țărilor regiunii noastre, ele fiind expresia autonomiei universitare, dar și a voinței de a colabora. La viitoarea conferință a rectorilor din România, ne propunem să discutăm, pe lângă criteriile pentru atribuirea sprijinului UNESCO și alte probleme de interes reciproc, cum ar fi:

  1. Proiectul de informatizare a proceselor de învățare și a gestiunii institutelor de învățământ superior din România.
  2. Cooperarea universităților românești și a altor institute de învățământ superior cu CEPES, cu Asociația Mondială a Universităților și cu alte organizații internaționale.
  3. Modalități de participare a universităților românești la Mecanismul european pentru perfecționarea cultural-pedagogică a universitarilor, știindu-se că se prevede constituirea unei unități-pilot deschisă tututor țărilor europene și că ultimul atelier care a avut loc la București în luna octombrie 1989 a propus UNESCO un pachet de măsuri pentru activizarea mecanismului. În calitate de coordonator național pentru cooperarea cu acest mecanism, la atelierul din luna octombrie a participat prof. univ. G. Văideanu.

Avându-și sediul la București, CEPES-ul speră că va putea dezvolta în viitor o colaborare fructuoasă cu toate institutelor de învățământ superior din România.

Carin BERG, directoarea Centrului European al UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES)”.

Sursa: „Adevărul”, 10 februarie 1990, p. 3.