„Mii și mii, milioane și milioane de brațe – brațul însângerat al întregii țări! – ridicând spre slăvi același semn al biruinței însângeratului nostru popor asupra tiraniei: «V» – Victorie! Semn încrustat pentru vecie în istoria neamului românesc martie. «V» – semn care a despicat ca o lance istoria mult încercatului nostru neam, înfingându-se în cuibul rușinii naționale, deschizându-ne spre infinit drumul spre înfăptuirea sfintelor idealuri ale libertății și demnității românești. «V» – semnul sfânt al Victoriei Revoluției pornind din fiecare suflet românesc, semnul-crez al unității tuturor între gloria neamului nostru de eroi. La mulți ani victorie! «V»”.

Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 1.