„Răspunzând numeroaselor solicitări ale cititorilor noștri, ne-am adresat doamnei judecător Felicia Barcan, membru al Biroului Electoral Central, pentru a concluziona ansamblul amănuntelor ce fac parte din TEHNICA DE VOTARE. Sperăm ca elementele furnizate cu acest prilej vor avea darul de a limpezi toate neclaritățile ce ar mai putea exista, astfel încât duminică, 20 mai, partea tehnică a votării să nu influențeze în nici un fel libera exprimare a opțiunii.

 

Potrivit Legii Electorale, după predarea buletinelor de vot de la circumscripțiile electorale la birourile electorale ale secțiilor electorale de votare, acestea din urmă au obligația, conform articolului 47, aliniat 2 din Legea Electorală, de a afișa la 18 mai câte 2 exemplare ale buletinelor de vot, vizate și anulate, la sediul judecătoriilor, precum și la sediul fiecărei secții de votare.

 

Potrivit articolului 48 din Legea Electorală, la cererea partidelor, a formațiunilor politice sau a candidaților independenți participanți la alegeri, biroul electoral de circumscripție va elibera pentru fiecare câte 2 buletine de vot, vizate și anulate. Aceste măsuri au fost prevăzute de lege tocmai pentru ca alegătorii să se obișnuiască cu buletinele de vot, fiind în același timp un mijloc de publicitate a documentelor electorale și o garanție a corectitudinii alegerilor.

 

O dată cu consultarea acestor buletine, alegătorii vor avea prilejul să rețină numele candidaților, al partidelor și formațiunilor politice care i-au propus, numele candidaților independenți, precum și semnele electorale ale partidelor și candidaților independenți, în cazul în care aceștia au depus asemenea semne.

 

 

 

Fiecare alegător va primi din partea biroului electoral al secției de votare câte 3 BULETINE DE VOT pentru: ALEGEREA PREȘEDINTELUI ȚĂRII, pentru CANDIDAȚII ÎN ADUNAREA DEPUTAȚILOR și pentru MEMBRII SENATULUI.

 

Pe copertă, buletinele de vot au, în afara titulaturii și inițialele P, D și respectiv S. Fiecare buletin de vot conține mai multe file, pe fiecare pagină existând mai multe patrulatere (căsuțe, dreptunghiuri) dispuse pe două coloane. În fiecare patrulater este înscrisă denumirea partidului sau a formațiunii politice, respectiv mențiunea candidat independent, precum și semnul electoral al partidelor, formațiunilor politice sau al candidaților independenți. Reprezentarea grafică a semnului electoral are dimensiunea de 1,5 X 1,5 centrimetri și este plasată în colțul din dreapta, sus, al patrulaterului formațiunii sau partidului respectiv.

În fiecare patrulater figurează lista candidaților, cu menționarea numelui și a prenumelui lor. Fiecare persoană care se prezintă la vot are posibilitatea să identifice lista de candidați a partidelor sau formațiunilor politice, respectiv a candidaților independenți pe care dorește să-i voteze, orientându-se după denumirea partidului, a semnului său electoral, precum și a numelui și prenumelui persoanei pe care dorește să o voteze.

 

Fiecare alegător, în momentul prezentării la vot, predă biroului secției de votare buletinul său de identitate sau adeverința provizorie – în lipsa acestora certificatul de naștere – primind în schimb cele TREI BULETINE DE VOTARE, precum și ȘTAMPILA PENTRU VOT.

 

Cu acestea, alegătorul se retrage într-o CABINĂ ÎNCHISĂ, aflată în aceeași încăpere, aplicând câte o ștampilă pe una din listele incluse, în buletinele de vot. Pentru evitarea oricărei confuzii, ștampila se aplică în mijlocul patrulaterului ce mărginește lista de candidați votați. FIECARE ALEGĂTOR POATE SĂ VOTEZE PE CELE 3 BULETINE CANDIDAȚII ACELUIAȘI PARTID SAU FORMAȚIUNE POLITICĂ SAU DIN CONTRĂ, REPREZENTANȚII MAI MULTOR GRUPĂRI.

 

PE UN BULETIN DE VOT SE APLICĂ O SINGURĂ ȘTAMPILĂ.

 

După ce a votat, alegătorul pliază buletinul de vot astfel încât pagina albă de la sfârșit, pe care există o ștampilă de control, să rămână spre afară.

Cele 3 buletine de vot astfel pliate, vor fi introduse într-un singur plic, care, la rândul lui, va fi introdus în urnă.

 

Înainte de a părăsi încăperea, alegătorul restituie președintelui secției de votare ștampila primită, restituindu-i-se cu această ocazie actul de identitate. Alegătorii care din motive justificate și constatate de președintele secției de votare nu pot să voteze singuri (invalizi, bătrâni, etc.) au dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor desemnat de cel în cauză.

 

SECȚIILE DE VOTARE SE DESCHID DUMINICĂ, 20 MAI, LA ORA 6, ÎNCHIDEREA LOR AVÂND LOC ÎN ACEEAȘI ZI LA ORA 23.

Comunicarea rezultatelor va începe miercuri, 23 mai, după ora 23”.

 

Sursa: „Azi”, 18 mai 1990, p. 1.

[Mădălina Florentina Sandu]