„CONDUCERILE PARTIDULUI NAȚIONAL, ȚĂRĂNESC, CREȘTIN ȘI DEMOCRAT, PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ȘI PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN, întrunite în ședință comună, azi 14 mai 1990, declară următoarele:

1) Partidele noastre s-au angajat în campania electorală hotărâte să asigure instaurarea în România a unei democrații reale, în spiritul idealurilor de care au fost animate întotdeauna și al țelurilor revoluției din Decembrie 1989.

2) Din nefericire, încă de la deschiderea campaniei electorale, partidele noastre au fost supuse unor acțiuni de intimidare, calomniere, devastări și distrugeri de sedii, incendieri de case și au culminat cu acte grave de violență și agresiune, soldate cu răniți și asasinate care au produs în rândurile electoratului un climat de teroare.

Aceste încălcări grave ale Legii electorale care prevede obligativitatea unei perioade de 60 de zile de propagandă electorală liberă și nestingherită, sunt de natură a vicia rezultatul alegerilor.

De asemeni, constatăm că s-au nesocotit revendicările întemeiate, din ultima vreme, ale tineretului revoluționar din București, Timișoara și alte orașe, precum și ale unor cercuri din afara partidelor, de natură să contribuie la schimbarea climatului politic din țară.

Partidele noastre, consecvente principiilor democratice, nu au răspuns la provocări, nu au săvârșit nici un act de agresiune și au acționat în toate împrejurările pentru atenuarea tensiunilor, mergând până la propunerea de retragere concomitentă a celor trei candidați la președinția țării.

3) În pofida acestor stări de lucruri, partidele noastre, conștiente de responsabilitățile ce le revin, de necesitatea de a împiedica alunecarea spre totalitarism și a se asigura posibilitatea ca în Adunarea Constituantă să fie exprimată și adevărata voință a corpului electoral, declară că participă la alegerile din 20 mai 1990.

Această hotărâre a fost adoptată cu încrederea că cetățenii țării, în fața urnelor, vor înlătura orice sentimente de teamă și, gândindu-se la viitorul lor și al României, vor vota pe cei care asigură adevărata libertate și democrație.

PREȘEDINTELE P.N.Ț.-c.d., CORNELIU COPOSU

PREȘEDINTELE P.N.L., RADU CÂMPEANU

PREȘEDINTELE P.S.D.R., SERGIU CUNESCU”.

Sursa: „Viitorul”, 15 mai 1990, p. 1.

[Vlad Mihăilă]