„Frontul Salvării Naţionale s-a constituit şi reprezintă unirea tuturor forţelor patriotice şi democratice ale țării pentru răsturnarea clanului dictatorial ceaușist, pentru concentrarea aspirațiilor celor mai largi mase de oameni ai țării la o viaţă liberă şi demnă şi cadrul afirmării acestora.

În scopul instaurării democraţiei şi libertăţii, al afirmării demnităţii poporului român, s-a constituit Consiliul Frontului Salvării Naţionale, ca organ suprem al puterii de stat.

Consiliul Frontului Salvării Naţionale reunește reprezentanţi ai tuturor forţelor patriotice ale țării, de toate categoriile sociale şi de toate naţionalitățile.

Pentru realizarea unei societăţi cu adevărat democratice în ţara noastră şi pentru asigurarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, Programul Consiliul Frontului Salvării Naţionale prevede:

– abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicia unui sistem democratic pluralist de guvernământ;

– organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie 1990;

– separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat şi alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unul sau, cel mult, două mandate;

– restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilității şi eficienței. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată, promovarea liberei iniţiative şi a competenței în conducerea tuturor sectoarelor economice;

– restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii tărănești. Oprirea distrugerii satelor;

– reorganizarea învăţămîntului românesc potrivit cerinţelor contemporane. Reașezarea structurilor învăţămîntului pe baze democrate şi umaniste;

– promovarea unei ideologii umaniste şi democratice, a adevaratelor valori ale umanităţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii, statuarea unor criterii de competenţă şi justiţie în toate domeniile de activitate;

– aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale;

– libertatea presei, radioului şi a televiziunii; trecerea acestora în mâinile poporului;

– respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor egalități în drepturi cu românii;

– libertatea cultelor; garantarea liberei manifestări a credinţelor religioase;

– organizarea întregului comerţ al țării pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei României. În acest scop, se va pune capăt exportului de produse agroalimentare şi se va reduce exportul de produse petroliere, acordându-se prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor;

– salvarea echilibrului ecologic şi eliminarea acelor lucrări şi investiţii care provoacă daune aerului, apei, solului şi pădurilor țării; promovarea unor tehnologii moderne nepoluante;

– întreaga politica externă a țării va servi promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii în lume, integrându-se în procesul de constituire a unei Europe unite, casa comună a tuturor popoarelor continentului.

România va respecta angajamentele sale internaţionale şi, în primul rând, cele decurgînd din Tratatul de la Varsovia şi din acordurile de la Helsinki.

În realizarea scopului şi programului sau,Consiliului Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1. Numele țării este România.

Forma de guvernământ a țării este republica.

Drapelul țării este tricolorul tradiţional al României, având culorile aşezate vertical în următoarea ordine, pornind de la lance: albastru, galben, roşu […]”.

Sursa: „Adevărul”, 29 decembrie 1989, p. 1.