„Posibilitatea de a gândi și vorbi despre demnitate mă obligă, în actuala conjunctură politică a României, să-mi amintesc cuvintele lui Platon:

«Nu trebuie să se apropie de putere decât cei care nu o doresc».

În această ordine de idei, în momentele dificile pe care le traversăm, demnitatea trebuie înțeleasă de către țăran, muncitor și intelectual ca fiind atitudinea lor față de viață și istorie. O atitudine exprimată prin opinii cenzurate de moralitate, care să nu îl compromită în fața poporului și a propriilor săi ochi. Altfel spus, în zilele noastre prima caracteristică a demnității este aceea de a fi un bun român. A face totul pentru revenirea Patriei Române între națiunile cu viața luminată de adevăr și sinceritate. Și nu în ultimul rând, noi fiind creștini, trebuie să nu uităm că, dacă cel care a greșit, astăzi își recunoaște vina și nu se agață de putere pentru a face rău semenilor săi, avem datoria sfântă de a-l ierta”.

Sursa: „Dreptatea”, 11 mai 1990, p. 4.

[Vlad Mihăilă]