Localitățile miniere din Valea Jiului – anul declarării ca oraș/municipiu

Petroșani, oraș din 1924, municipiu din 1968

Aninoasa, oraș din 1989

Vulcan, oraș din 1953, municipiu din 2003

Petrila, oraș din 1956

Uricani, oraș din 1965

Lupeni, oraș din 1941, municipiu din 2003

Populația orașelor și municipiilor din Valea Jiului la recensămintele naționale (1930-2011)

Localitatea

Recensăminte

1930

1948

1956

1966

1977

1992

2002

2011

Aninoasa

5552

4360

3299

Lupeni

21188

29340

28280

32853

31409

23390

Petrila

19955

24796

25173

29302

28742

22692

Petroșani

15405

14138

23052

35187

40664

52390

45447

37160

Uricani

6193

7353

12835

12177

8972

Vulcan

6636

7667

24160

33186

Surse: ***, Recensamântul populatiei si locuintelor din 7 Ianuarie 1992, București, 1994; http://www.insse.rowww.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls; https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia.