Funcții în Partid: membru al Biroului CC al UTM (1954-1960), secretar al CC al UTM (1956-1960), adjunct al șefului Secției Propagandă și Agitație a CC al PMR (1962-1965), șef al secției de Propagandă și Agitație a CC al PMR (1965), prim-secretar al CC al UTC, membru al CC al PCR (1969-1984), membru supleant al Comitetului Executiv al CC al PCR (1969-1974) și al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR (1974-1979), membru al Secretariatului CC al PCR (1971).

Funcții în stat: Ministru pentru Problemele Tineretului (1967-1971), deputat în Marea Adunare Națională (1957-1961, 1965-1973, 1975-1985), secretar al Comitetului Județean de Partid și vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș (1971-1974), prim-secretar al Comitetului Județean de partid și președinte al Consiliului Popular Iași (1974-1979), membru al Consiliului de Stat (1979-1980), președinte al Federației Române de Caiac-Canoe (1980).

După 1971, Ion Iliescu a intrat în dezacord cu Nicolae Ceaușescu și schimbările prognozate de acesta și nu a mai „urcat” în ierarhia de Partid.

Surse: Stan Stoica (coord.), Dicționar biografic de istorie a României, București, 2008, p. 279, 280; Stelian Neagore, Oameni politici români. Enciclopedie, București, 2007, p. 370-373; Stan Stoica, Dicționarul partidelor politice din România: 1989-2004, București, 2004, p. 186, 187; Florica Dobre (coord.), Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989, București, p. 322, 323; Nicolae C. Filipescu, Enciclopedia șefilor de stat ai României, București, 2007, p. 155-178.