Ionescu Dimitrie

(1876-1929)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1913

Catedra de clinica III-a medicală

Clinica III-a medicală

Catedra de farmacologie

Laboratorul de farmacologie

„Introducere

Patologia ficatului, a oferit numeroșilor cercetători, un câmp foarte bogat pentru studiele cele mai importante, cele mai variate. Diferite chestiuni de patologie generală, și-aŭ avut punctul de plecare al studiului lor, tocmai în problemele pe cari le ridicaŭ cercetările de fisiologie normală și patologică întreprinse asupra ficatului.

În special cestiunea ciroselor este una din acele, cari a preocupat și preocupă încă spiritele, fără ca rezultatele dobândite până astă-zi, să se poată considera în toate privințele ca definitive. Chiar asupra tipului celuĭ mai admis, maĭ stabilit, vorbim de Cirosa luĭ Laënnec, discuția în privința patogeniei sale este încă deschisă.

Numeroase alte tipurĭ aŭ fost descrise de observatorĭ eminențĭ; nu toate însă aŭ fost admise și aŭ căpătat sancțiunea clasică iar o clasificare rațională a croselor este până acum opera viitorului.

Aceste dificultăți resultă tocmai din complexitatea patogenieĭ afecțiunilor hepatice.

Patogenia orĭ căreĭ lesiunĭ a glandei hepatice trebue privită din două puncte de vedere: a) din punctul de vedere al natureĭ agentulu patogen și b) din acela al drumuluĭ pe care el ’l urmează spre a ajunge la ficat”.

Sursa: Dimitrie Ionescu, Contribuțiuni la studiul cirosei cardio-tuberculoase la copii. Teza pentru doctorat în medicină și chirurgie, București, 1902, p. I.