Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 2017/2018

 

Facultatea de Administrație și Afaceri

Administrarea afacerilor – Administrarea afacerilor, Administrarea afacerilor (în limba engleză – Business administration).

Marketing – Marketing.

Științe administrative – Administrație publică.

Facultatea de Biologie

Biologie – Biologie, Biochimie.

Știința mediului – Ecologie și protecția mediului, Biochimie tehnologică.

Facultatea de Chimie

Chimie – Chimie, Chimie medicală, Chimie farmaceutică.

Știința mediului – Chimia mediului.

Facultatea de Drept

Drept – Drept.

Facultatea de Filosofie

Filosofie – Filosofie.

Facultatea de Fizică

Fizică – Fizică, Fizică (în limba engleză), Fizică informatică, Fizică medicală, Biofizică.

Științe inginerești aplicate – Fizică tehnologică.

Facultatea de Geografie

Geografie – Geografie, Cartografie, Geografia turismului, Geografia turismului (la Călimănești), Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin), Hidrologie și meteorologie, Planificare teritorială, Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin).

Știința mediului – Geografia mediului.

Facultatea de Geologie și Geofizică

Geologie – Geologie.

Inginerie geologică – Inginerie geologică, Geofizică.

Facultatea de Istorie

Istorie – Istorie, Istoria artei.

Relații internaționale și studii europene – Relații internaționale și studii europene, Comunicare și relații publice.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Științe ale comunicării – Comunicare și relații publice, Jurnalism, Publicitate.

Facultatea de Litere

Limbă și literatură – Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă, Literatură universală și comparată – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/Limba și literatura latină.

Studii culturale – Etnologie, Studii europene.

Științe administrative – Asistență managerială și secretariat.

Științe ale comunicării – Comunicare și relații publice, Științe ale informării și documentării.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Limbă și literatură – Limba și literatura neogreacă A – Limba și literatura modernă B/Limba și literatura română B, Limba și literatura rromani – Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă, Limbă și literatură modernă – Limba și literatura coreeană (B), Limbă și literatură modernă – Limba și literatura catalană (B), O limbă și literatură modernă – Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă, O limbă și literatură modernă (A) –
O limbă și literatură modernă (B)/Limba și literatura română, Filologie clasică (Limba și literatura latină A – Limba și literatura greacă veche B).

Limbi moderne aplicate – Limbi moderne aplicate, Traducere și interpretare.

Studii culturale – Studii americane, Studii iudaice.

Facultatea de Matematică și Informatică

Calculatoare și tehnologia informației – Tehnologia informației.

Informatică – Informatică.

Matematică – Matematică, Matematică informatică, Matematici aplicate.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Asistență socială – Asistență socială.

Sociologie – Sociologie, Antropologie, Resurse umane.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Psihologie – Psihologie.

Științe ale educației – Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani), Pedagogie, Pedagogie (în limba engleză), Psihopedagogie specială.

Facultatea de Științe Politice

Științe politice – Științe politice, Științe politice (în limba engleză), Științe politice (în limba franceză), Studii de securitate (cu module opționale în limbile română, engleză, franceză).

Relații internaționale și studii europene – Relații internaționale și studii europene (în limba engleză).

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie – Teologie baptistă asistență socială.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale – Artă sacră.

Teologie – Teologie ortodoxă asistență socială, Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie – Teologie romano-catolică asistență socială, Studii religioase.

 

*Pentru fiecare facultate sunt trecute domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii.

 

Sursa: Hotărârea nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, accesibil online la adresa https://lege5.ro, 1.10.2017.