Pamfil P. Gheorghe

(1883-1965)

Născut în comuna Vărsătura, plasa Gârlele Biliești, județul Putna

Profesor la Facultatea de Farmacie

Catedra de Chimie Farmaceutică

Decan al Facultății de Farmacie 1938-1941

Pamfil Gheorghe a fost absolvent al Școlii Superioare de Farmacie, după care a înființat și condus Institutul Farmaceutic din cadrul Universității din Cluj. Înființează în 1930 un Institut Farmaceutic și la București. După concentrarea învățământului farmaceutic, în mare parte, creație a sa, a devenit profesor titular la Catedra de Chimie Farmaceutică (înființată din 1931) în anul 1934.

Tot Pamfil a condus laboratorul de subzistență al armatei române în Primul Război Mondial, și a fost și președinte al Societății de Științe Farmaceutice Române între anii 1938-1941.

„Chimia modernă trebuie să constituie un mijloc, care să ajute la cunoașterea multor secretele naturei.

În vremurile, în care trăim, când s’a ajuns la rezolvarea problemei constituției materiei, când s’a găsit explicarea stabilităței și instabilităței diferitelor combinațiuni, când s’a început să se întrevadă mecanismul acțiunei catalizatorilor și a aplicațiunei catalizei la variatele și nenumăratele reacțiuni și sinteze chimice, când se pătrunde cât mai adânc în domeniul încă neguros al coloizilor, când se știe materia, dacă nu este generator de energie, este în mod sigur suport sau acumulator al energiei, – astăzi, când se știe reacțiunea pentru care elementele sunt încadrate așa cum sunt încadrate în tabloul periodic, – se poate înțelege de ce am încercat ca în cursul nostru de chimie, să studiem fiecare lege ori principiu, care credem că face parte din scheletul acestei ideale științe, știință a viitorului, atât din punct de vedere teoretic cât și din punctul de vedere practic”.

Sursa: G. P. Pamfil, Chimie farmaceutică, vol. I: Generalități și substanțe chimice anorganice, București, 1937, p. IX.