Popescu, Simion

(1848-1919)

Profesor la Facultatea de Teologie

Născut în Râpa de Jos, județul Mureș

„Și creștinismul și-a avut epoca sa eroică. A fost firesc, ca această epocă influențată de un nesfârșit entuziasm sfânt să fi fost deschisă oral, prin tradițiune, în culori pline de farmec și de avânt poetic; cu un scop special moral; de a îndemna la imitațiune. Și iarăș firesc a fost ca în aceste descripțiuni fantazia creatoare să-și aibă rolul ei, să treacă evenimentele, mărindu-le din generațiune în generațiune, până când ele au fost fixate în scrieri”.

„Iată pentru-ce descrierile aceste, cunoscute sub numirea Vieața Sfinților au fost atât de cu drag și cu nesațiu cetite și gustate de poporul nostru încă neinfluențat de spoiala unei false civilizațiuni”.

Sursa: Simeon Popescu, Vasile cel Mare arhiepiscopul Cesareei-Capadochiei. Vieața și minunile sale, Sibiu, 1906, 3, 4.

 

Lucrări scrise:

            Popescu, Simion, Geneza Evangheliilor. Studiu biblic, Sibiu, 1880.

            Popescu, Simion, Πνεΰμα în Nicaeno-Constantinopolitanum. Studiu esegetico-dogmatic, Sibiu, 1881.

            Popescu, Simion, Desvoltarea primatului papal și influența lui asupra Creștinităței. Cercetări istorice, Sibiu, 1882.

            Popescu, Simion, Metodica specială a studiului religiunii în școalele poporale, Sibiu, 1882.

            Popescu, Simion, Catichetica adecă metodica specială a studiului religiunei, ediția a II-a, Bucuresci, 1892.

            Popescu, Simion, Povĕțuitorul. Studiul Religiunii pentru clasa I primară. Manual pentru învĕțători, Bucuresci, 1894.

            Popescu, Simion, Catechism pentru șcólele normale și secundare de ambe sexe, partea a II-a, Bârlad, 1898.

            Popescu, Simion, Conducĕtor la cetirea și explicarea Evangheliilor, București, 1898.

            Popescu, Simion, Explicarea evangheliilor pentru școléle primare, normale și secundare de ambe sexe, București, 1898.

            Popescu, Simion, Catechism pentru clasele inferióre ale șcólelor medii și pentru institutele pedagogice, Sibiu, 1902.

            Popescu, Simion, Istoria bisericii române, pentru clasa a VII-a seminarială, București, 1903.

            Popescu, Simion, Explicarea Evangheliilor duminecale și ale Sărbătorilor împărătești, Sibiu, 1905.

            Popescu, Simion, Marele Mucenic Dimitrie și Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena, Sibiu, 1906.

            Popescu, Simion, Marele Mucenic Gheorghe purtătorul de biruințe, Sibiu, 1906.

            Popescu, Simion, [Memoriu privitor la manualul său „Explicarea Evangheliilor”], București, 1906.

            Popescu, Simion, Vasile cel Mare arhiepiscopul Cesareei-Capadochiei. Vieața și minunile sale, Sibiu, 1906.

            Popescu, Simion, Septuaginta și textul evreesc al testamentului vechiu în biserica ortodoxă. Studiu biblic, București, 1908.

            Popescu, Simion, Întimpinare la referatul d-lui Profesor Dr. I. Cornoiu și al Părintelui I. Popescu-Mălăești asupra broșurii „Septuaginta și textul evreesc în biserica ortodoxă”, București, 1909.

            Popescu, Simion, O pagină neagră în istoria bisericii române ortodoxe din Transilvania și Ungaria, București, 1910.

            Popescu, Simion, Ortodoxia și naționalitatea română, București, 1910.

            Popescu, Simion, Ortodoxia și naționalitatea română, [ediția a II-a], București, 1911.

            Popescu, Simion, Legăturile bisericii noastre cu Patriarhia de Constantinopol, București, 1915.

            Popescu, Simion, Origina ierarhiei bisericești. Studiu arheologico-exegetic, București, 1920.

            Popescu, Simion, Evangheliile apocrife, [București], 1921.

            Popescu, Simion, Momente din Timpuri mari cu oameni mici, Lugoj, [f. a.].

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Dogmele bisericiǐ ortodoxe pentru clasa a III-a de ambe sexe, Bucuresci, 1902.

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Învĕțătura lui Iisus Christos pentru clasa a II-a de ambe sexe, Bucuresci, 1902.

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Istoria bisericéscă pentru clasa a V-a de licee și clasa I de șcólă secundară de fete gradul II, Bucuresci, 1902.

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Istoria bisericii române pentru clasa a VI-a de licee, a II-a la șcóla secundară de fete, gradul II și IV normale, Bucuresci, 1902.

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Istoria sfîntă a Vechiuluǐ Testament pentru clasa I de băieți și de fete, Bucuresci, 1902.

            Botoșăneanu, Callist, Popescu, Simion, Morala creștină pentru clasa a IV-a de băieți și de fete, Bucuresci, 1902.