Titlul: „Semina”.

Subtitlul: „Publicație lunară a Consiliului Asociațiilor Studențești din Institutul Agronomic «N. Bălcescu»”.

Numărul 1: aprilie 1969.

Revista „Semina” a avut pentru o perioadă o așezare în pagină puțin mai rudimentară decât a altor reviste. De remarcat în general și apariția în alb și negru. Mai jos pot fi observate trei exemple cu primele pagini ale publicației

Coperta a revistei „Semina”

Un alt exemplu de copertă

Sigla „IANB” a Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București

*

„Raportăm de 1 mai”

 

„Raportăm de 1 mai

Rezultate cu care ne mândrim

– procent bursieri – 67,13%

– procentul mediei de peste 7-79,29%

– ore de muncă patriotică – 600

Activități cultural-educative:

– organizarea unui simpozion «Centenarul nașterii lui Lenin» pe data de 9.III.1970

– participarea la «Festivalul artei studențești»

– organizarea unei expoziții «Viața lui Lenin»

– reuniuni studențești – remarcăm cea din 14 martie, 11 aprilie etc.

Angajamente:

– mobilizarea tuturor membrilor Consiliilor A.S. din facultăți și a membrilor C.U.A.S. la îndeplinirea exemplară a programelor de activități

– intensificarea muncii de control obștesc la cantină și cămine în vederea creerii de condiții din ce în ce mai bune pentru pregătirea sesiunii de examene

– participarea studenților noștri la acțiunile patriotice ce se vor organiza în perioada vacanței de vară”.

Sursa: „Semina”, nr. 67, martie-aprilie 1970, p. 2.

*

Umor studențesc

*

„Ne vorbesc profesorii noștrii despre: premisele succesului la examene”

 

„Ne vorbesc profesorii noștrii despre: premisele succesului la examene

[…].

O pregătire temeinică a fiecărui examen presupune, înainte de toate, eliminarea oricărui gol care a intervenit pe parcursul frecventării orelor de curs, de seminar sau lucrări practice. Acest lucru trebuie făcut, în primul rând printr-un studiu individual temeinic, parcurgând întreaga bibliografie aferentă temei sau capitolului respectiv, după cum nu este lipsit de importanță să ne procurăm și acele notițe de curs care ne lipsesc, să rezolvăm temele practice la care n-am participat, să fim în ultimă instanță la curent cu toate discuțiile din seminariile la care am absentat.

Întrucât această «remediere a golurilor» nu este o treabă prea simplă, considerăm întrajutorarea, printre altele, ca fiind un mijloc firesc, eficace, de care în nici un caz nu ne putem dispersa. În aceste condiții, se înțelege, hazardul este înlăturat aproape în totalitate.

Cum învățăm, cum trebuie să ne pregătim pentru examene, iată o întrebare la care nu putem răspunde cu ușurință. În plus, mai intervin și stilul de muncă al fiecărui student, capacitatea sa în general, din punct de vedere fizic și intelectual, ambianța, existența anumitor factori materiale care să favorizeze o atmosferă optimă de lucru, psihologia fiecăruia etc.

Găsim totuși, mai ales în condițiile în care studentul locuiește în cămin, că instaurarea unei atmosfere de lucru, de liniște deplină, de respect față de munca și odihna vecinului nostru, constituie una din premisele de bază ale transformării căminului studențesc într-un adevărat mediu academic.

Totodată, o grijă deosebită trebuie acordată modului în care reușim, în fiecare zi, să ne reconfortăm forțele fizice și psihice, să ne menținem la acel nivel de validitate pe care-l reclamă un effort intelectual maxim. O igienă a camerei, o plimbare în aer liber, o hrană adecvată – iată mijloacele arhirecunoscute ca fiind cele mai indicate în asemenea împrejurări.

În sfârșit, nu putem trece cu vederea și un alt aspect, de care depinde reușita unui examen și anume, starea psihologică pe care trebuie să și-o impună studentul în fața examinatorului. Știm, și nu contestăm, că emoțiile îl însoțesc inevitabil pe student la examene. Totuși, reamintim studenților că emoțiile pot constitui un factor stimulativ al efervescenței intelectuale, numai în măsura în care nu depășesc o anumită limită, altfel, ele ne inhibă, reduc din claritate și consistența răspunsului, duc, uneori, la scăderea notei.

Cu toate aceste câteva sfaturi, urăm studenților institutului nostru succes deplin la examene, îndemnându-i la noi eforturi pentru binele patriei noastre, a poporului nostru.

Conf. dr.

Constantin C. Cojocaru”.

Sursa: „Semina”, nr. 7/mai 1972, p. 3.