Explicarea câtorva termeni importanți pentru înțelegerea specificului acestei facultăți, de la disciplinele de învățământ până la persoanele învestite să le oficieze.

Apologetică = ramură a teologiei care are ca scop apărarea creștinismului împotriva atacurilor ce i se aduc acesteia.

Arhiereu = denumire generală pentru gradele superioare ale clerului ortodox (episcop, arhiepiscop, mitropolit).

Arhimandrit = titlu pe care-l poate purta un stareț al unei mănăstiri ortodoxe mari.

Diacon = membru al clerului aflat pe prima treaptă a ierarhiei preoțești.

Econom (iconom) = persoană care administrează veniturile unei mănăstiri, episcopii sau mitropolii.

Hermeneutică = știință și artă a interpretării textelor vechi, în special biblice.

Hirotonie = ridicare a unui diacon la rangul de preot, conferindu-i darul preoției.

Omiletică = disciplină teologică privitoare la principiile și regulile oratoriei (predicilor) bisericești.

Stavrofor = preot sau arhimandrit care poartă, ca distincție ecleziastică, o cruce (de aur) pe piept.