Tomescu Toma I.

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1899

Catedra de patologie medicală

Laboratorul de patologie medicală

„Prefață

Scopul acesteĭ scrierĭ este de a fi utilă studenților, d’ale arăta drumul ce trebue să urmeze în studiul pathologieĭ interne, pentru ca să o pótă complecta maĭ târziŭ peste 5, 10, 15 anĭ prin un studiŭ continu: numaĭ acela va deveni medic folositor sie’șĭ și semenilor sĕĭ.

Dacă aceste lecțiunĭ aŭ de scop de a fi numaĭ călăuza studenților (nicĭ nu se póte face alt-fel în un timp atât de scurt, ca un an școlar), se înțelege de sine, că ele nu vor fi complecte, că am suprimat cu intențiune oare-care capitole ce nu puteaŭ fi în deajuns accesibile pentru studențiĭ anuluĭ al III-lea, ca unele ce trebuiaŭ să fie predate maĭ târziŭ de profesoriĭ de clinică, de anatomie pathologică, etc., de aceea îmĭ rezerv dreptul d’a reveni în a doua edițiune, pentru a complecta unele lipsurĭ, precum și pentru a suprima erorile strecurate cu ocazia imprimatuluĭ.

Principalele nóstre lecțiunĭ se termină prin un tabloŭ sinoptic, destinat să fixeze în memoria studenților, pe scurt tot conținutul esențial ce ele cuprind.

Parte din lecțiunĭ sunt expuse aici cu tóte detaliurile așa cum aŭ fost predate la cursul nostru de pathologie internă, iar altele sunt rezumate.

Cu ocazia acesteĭ prefață, aduc cele maĭ viĭ mulțumirĭ amiculuĭ și elevuluĭ meŭ D-nul Dr. Eracli Sterian, care cu o perseverență și un zel remarcabil, a urmărit cursul zi cu zi, culegènd prelegerile mele.

Dr. I. Toma Tomescu”.

Sursa: I. Toma Tomescu, Lecțiuni de pathologie internă, București, 1899, p. I, II.