Născut la 7 aprilie 1927 în localitatea Igiroasa, din județul Mehedinți, Vasile Cucu (Vasile S. Cucu) și-a început studiile în localitatea natală, apoi a urmat Liceul „Traian” din Turnu Severin (din 1972 localitatea se numește Drobeta-Turnu Severin), iar în anul 1954 a absolvit Facultatea de Istorie-Geografie din București și cea din Ecaterinburg (Rusia). Titlul de doctor l-a obținut în anul 1968 la Facultatea de Biologie-Geografie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (teza de doctorat a fost intitulată Orașele din România, iar coordonator i-a fost prof. univ. dr. Ioan Șandru).

Activitatea didactică a început-o în anul 1969, în calitate de conferențiar la Facultatea de Geologie-Geografie în cadrul Universității din București, iar în 1977 Vasile Cucu a devenit profesor la Catedra de Geografie Economică Generală. La sfârșitul anilor 1980 a predat și cursul de Geografie economică la Facultatea de Comerț a Academiei de Studii Economice din București. De-a lungul carierei sale universitare a colaborat și a fost influențat nu doar de colegii săi geografi, ci și de alți membri ai comunității academice precum: Dumitru Berciu, Emil Condurachi, Jean Livescu sau Grigore Moisil. În activitatea didactică Vasile Cucu s-a remarcat prin predarea unor cursuri precum Geografia umană și economică a României, Geografia politică, Geografia populației și așezărilor umane, Geografie rurală, Probleme speciale de geografie economică, Amenajarea teritoriului și altele.

Pe plan științific, trebuie menționate cele peste 160 de lucrări (inclusiv atlase, broșuri, manuale, studii în culegeri, hărți) pe care Vasile Cucu le-a semnat. Printre lucrările sale semnificative menționăm Orașele României, Geografia populației și așezărilor umane, Geopolitica României și Atlasul județelor din Republica Socialistă România. A publicat studii în numeroase reviste de specialitate din țară și străinătate (a fost și redactor la revistele „Terra”, „Natura” și „Analele Universității din București”) și a luat parte la mai multe conferințe și alte manifestări științifice, precum colocviile de Geografia Populației și Așezărilor Umane din România sau congresele Uniunii Internaționale de Geografie. Progrese importante în studiul geografiei au fost înregistrate sub coordonarea sa la Institutul de Geografie al Academiei Române, unde a coordonat secția de Geografie Umană și Economică.

Vasile Cucu s-a implicat și în activitatea administrativă la Universitatea din București, îndeplinind funcția de prodecan al Facultății de Geografie (1965) și de prorector (1969-1974), dar și la alte universități: decan la Facultatea de Științe Umaniste de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște (1996-2000) și șef de catedră la Facultatea de Istorie-Geografie de la Universitatea „Hyperion” din București. A fost și membru fondator al Universității „Valahia din Târgoviște” (1992).

În urma bogatei sale activității desfășurate în slujba geografiei, Vasile Cucu a fost primit ca membru în mai multe organizații (Societatea de Geografie din România, Uniunea Internațională de Geografie) și chiar a fost membru fondator al Asociației de Geopolitică „Ion Conea” (un alt cunoscut geograf), dar și președinte al Asociației Geografilor Umaniști din România. De asemenea, a fost profesor emerit al Universității din București și al Universității „Hyperion” din București și a fost onorat cu mai multe diplome și premii ca formă de apreciere a meritelor sale.

Ca în cazul multor altor profesori de referință, poate că cea mai importantă contribuție a lui Vasile Cucu, în afara sporului de cunoaștere adus în domeniul geografiei și a lucrărilor semnate și care vor rămâne și peste ani, o reprezintă generațiile de specialiști pregătiți și care activează astăzi în disciplina Geografie și în a căror memorie și recunoștință profesorul Vasile Cucu rămâne în continuare.

Bibliografie

***, Volum omagial: Cucu Vasile, București, 2005.

Damian, Nicolae, Profesorul Vasile Cucu (1927-2015). In memoriam, „Repere geografice”, nr. 10/2015, pp. 26, 27.

Erdeli, George, In memoriam: Profesor univ. dr. Emeritus Vasile Cucu (7 aprilie 1927-12 iunie 2015), „Analele Universității București. Geografie”, anul LXVI, 2017, pp. 145-148.

Erdeli, George, Profesorul universitar doctor Vasile Cucu – creator al școlii de geografie umană și economică, „Analele Universității Valahia Târgoviște. Seria Geografie”, tomul 3/2003, pp. 17-19.

Sahagia, Viorel, Vasile Cucu – un geograf mehedințean de prestigiu, http://www.cafeneauapolitica.ro/vasile-cucu-un-geograf-mehedintean-de-prestigiu/, accesat la 25.09.2021.

Film comemorativ dedicat prof. univ. emerit dr. Vasile Cucu, https://www.youtube.com/watch?v=OopXMJYBI9w, 11.04.2017, accesat la 25.09.2021.