Teologia Dogmatică (1932)

Anul III Teologie fundamentală: ființa și originea religiunii. Religiunile popoarelor turanice și semite Anul IV Teologie dogmatică specială: curs complet cu noțiuni de simbolică și Istoria dogmelor. Seminar anii III și IV: Traduceri și comentarii

Read More