„Decret-lege nr. 8 din 31 decembrie 1989 privind înregistrarea și funcționarea partidelor politice şi a organizațiilor obștești în România” (fragment)

„Pentru realizarea unei societăți cu adevărat democratice în România, asigurarea și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și înfăptuirea principiului pluralismului politic, în temeiul art. 2 lit. a) din Decretul-lege privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale și a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale, Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează: Art. 1 În România este liberă constituirea partidelor politice, cu excepția partidelor fasciste sau care propagă concepții contrare ordinii…

Read More

„Dictatura a căzut, poporul hotărăște! Trăiască România Liberă”

„Mii și mii, milioane și milioane de brațe – brațul însângerat al întregii țări! – ridicând spre slăvi același semn al biruinței însângeratului nostru popor asupra tiraniei: «V» – Victorie! Semn încrustat pentru vecie în istoria neamului românesc martie. «V» – semn care a despicat ca o lance istoria mult încercatului nostru neam, înfingându-se în cuibul rușinii naționale, deschizându-ne spre infinit drumul spre înfăptuirea sfintelor idealuri ale libertății și demnității…

Read More

„Solidaritate universitară pentru România”

„Universitarii români cunosc probabil valul de simpatie și interes pe care Revoluția română din luna decembrie 1989 l-a declanșat nu numai în diferite țări, ci și la UNESCO. În aceste condiții s-a conturat și ia proporții un proiect de sprijinire a institutelor de învățământ superior și a bibliotecilor universitare din România, proiect la care s-au raliat și se vor asocia multe firme și instituții culturale din diferite țări. Suntem convinși…

Read More