N. N. Constantinescu

(1920-2000)

economist, academician, profesor la Academia de Studii Economice

*

Câteva dintre lucrările sale:

Capitalismul monopolist în România, București, 1962.

Industrializarea României, București, 1967.

Problema contradicției în economia socialistă, București, 1973.

Dicționar de Economie Politică, București, 1974.

Economia protecției mediului natural, București, 1976.

The Problem of the Industrial Revolution in Romania, in Southeastern Europe, Arizona, U.S.A., 1976.

Acumularea primitivă a capitalului în România, București, 1991.

Dileme ale tranziției la economia de piață, București, 1992.

Principiul ecologic în știința economică, București, 1993.

Reforma economică, în folosul cui?, București, 1993.

Reforma și redresare economică, București, 1995.

Istoria economică a României, vol. I, ed. a II-a, (coautor și coordonator), București, 1997.

Învățăminte ale tranziției economice în România, București, 1997.

Probleme ale metodologiei de cercetare în știința economică, București, 1998.

Istoria gândirii economice românești. Studii, București, 1999.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.