Braniște, Ene

(1913-1984)

Asistent la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Practică

Născut în Suseni, județul Argeș

„Am ținut însă să dovedim că, în actualul stadiu de evoluție – destul de înaintat, de altfel – liturghierul nostru este încă departe de a fi perfect și că mai sunt unele lucruri de făcut pentru desăvârșirea lui. Și dacă așa stă cazul cu liturghierul – care este nu numai cea mai importantă, dar și cea mai mult studiată dintre cărțile liturgice ortodoxe – cu atât mai mult când e vorba de celelalte cărți de slujbă, mai mari, mai complicate și mai puțin studiate, ca Triodul, Mineiele, Penticostarul și Octoihul, în ale căror ediții venețiene, unii neo și pseudo-imnografi strecurau câteodată, în voie, producții sau improvizații imnografice persoanle, netrecute prin controlul autorității bisericești competente.

Iată de ce afirmam la început că revizuirea și editarea din nou a cărților românești de slujbă constitue una din problemele cele mai importante și urgente ale vieții noastre bisericești și că ea trebue tratată de către autoritatea competentă, cu toată grija, atențiunea și seriozitatea cuvenită. În ceeace ne privește, vom fi mulțumiți dacă rândurile de față vor izbuti să dea măcar semnalul unei discuții și să stârnească un interes mai larg pentru astfel de probleme, în lumea clericilor, a teologilor și a cărturarilor noștri”.

Sursa: Ene M. Braniște, Observațiuni și propuneri pentru o nouă ediție a Liturghierului românesc, București, 1945-1946, p. 60.

 

„Lipsuri și scăderi în exercitatea funcțiunii noastre liturgice

1) Lipsuri de ordin general

a) neglijarea pregătirii fizice și sufletești pentru sf. liturghie;

b) lipsuri în legătură cu atitudinea și ținuta sufletească în timpul slujirii.

2) Lipsuri provenite din nerespectarea Tipicului

a) omisiuni și prescurtări în rânduiala slujbelor;

b) abateri dela Tipic și tradiție;

c) inovațiuni liturgice;

d) manifestări profane și neortodoxe în muzica liturgică.

3) Nepotriviri (deosebiri), concluzii și nepreciziuni în executarea slujbelor, cauzate de imperfecțiunea și lipsa de uniformitate a cărților de slujbă.

4) Împietăți de ordin liturgic.

Cauzele lipsurilor și scăderilor noastre de liturghisitor

1)lipsa (insuficiența) pregătirii liturgice căpătată în școalele teologice.

2) ignorarea și neconsultarea Tipicului.

3) lipsa vocației și a aptitudinilor de liturghisitor.

4) automatismul, formalismul sau rutina în oficierea slujbelor.

5) scăderea interesului pentru latura sacramentală a preoției.

6) imperfecțiunea cărților de slujbă”.

Sursa: Braniște, Ene, Preotul de azi ca liturghisitor. Lipsuri și scăderi. Cauzele lor. Mijloace de îndreptare, București, 1949, p. 39, 40.

 

Lucrări scrise:

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Creștinismul și viața socială. Manual pentru clasa IV-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Învățătura Domnului Nostru Iisus Hristos și Noțiuni elementare de Istoria Bisericii și catehism. Manual… pentru clasa II-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Noțiuni de catehism cu aplicațiuni morale. Manual de educație religioasă-morală pentru clasa III-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Noțiuni de Istoria Sfântă a Vechiului și Noului Testament. Manual… pentru clasa I-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Noțiuni de catehism. Manual de educație religioasă-morală, București, 1992.

            Braniște, Ecaterina, Braniște, Ene, Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament. Pentru uzul orelor de catehizare a copiilor, București, 1991.

            Braniște, Ene, Explicarea Sfintelor Taine de inițiere (botez, mirungere, euharistie) în literatura creștină, București, 1990.

            Braniște, Ene, Explicarea sfintei liturghii după Nicolae Cabasila, București, 1943.

            Braniște, Ene, Observațiuni și propuneri pentru o nouă ediție a Liturghierului românesc, București, 1945-1946.

            Braniște, Ene, Învățăminte din predică patristică pentru predica de azi. Însemnări pe marginea unei cărți, București, 1946 (extras din revista „Biserica Ortodoxă Română”, an LXIV, nr. 1-3).

            Braniște, Ene, Participarea la liturghie și metodele pentru realizarea ei, București, 1949.

            Braniște, Ene, Preotul de azi ca liturghisitor. Lipsuri și scăderi. Cauzele lor. Mijloace de îndreptare, București, 1949.

            Braniște, Ene, Uniformitatea în săvârșirea serviciilor divine, București, 1950.

            Braniște, Ene, Programul iconografic al bisericilor ortodoxe. Îndrumător pentru zugravii de biserici, București, 1975.

            Braniște, Ene, Liturgica specială pentru institutele teologice, București, 1980.

            Braniște, Ene, Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericească, București, 1985.

            Braniște, Ene, Liturgica specială pentru institutele teologice, ed. a II-a, București, 1985.

            Braniște, Ene, Explicarea Sfintelor Taine de inițiere (Botez, Mirungere, Euharistie) în literatura creștină, București, 1990.

            Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Noțiuni de catehism. Manual de educație religioasă-morală, București, 1992.

            Braniște, Ene, Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, București, 1993.

            Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Creștinismul și viața socială. Manual pentru clasa a IV-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Învățătura Domnului Nostru Iisus Hristos și Noțiuni elementare de Istoria Bisericii și catehism. Manual… pentru clasa a II-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Noțiuni de catehism cu aplicațiuni morale. Manual de educație religioasă-morală pentru clasa a III-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ene, Ioan Hurduc, Noțiuni de Istoria Sfântă a Vechiului și Noului Testament. Manual… pentru clasa I-a a școalelor profesionale de ucenici, București, 1943.

            Braniște, Ene, Nițoiu, Ghenadie, Neda, Gheorghe, Liturgica teoretică. Manual pentru seminariile teologice, București, 1978.

            Braniște, Ene, Nițoiu, Ghenadie, Neda, Gheorghe, Liturgica. Manual pentru seminariile teologice, ed a II-a, Bucureșt, 1984.

            Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament. Pentru uzul orelor de catehizare a copiilor, București, 1991.