Bulacu, Mihail

(1894-1985)

Conferențiar la Facultatea de Teologi

Catedra de Catehetică și Omiletică/Catedra de Teologie Practică (Catehetica, Pastorala, Socială etc.)/Catedra de Catehetică, Îndrumări Misionare și Sectologie

Născut în Lăpușata, județul Vâlcea

„Până acum s’au scris în adevăr multe tratate de Omiletică, dar majoritatea urmărind desvoltarea ansamblului chestiunilor omiletice, n’au putut avea locul necesar pentru a stărui mai mult asupra Omiliei, care este sâmburele predicii ortodoxe și deci și al Omileticii. În cele mai multe tratate omiletice, Omilia a intrat numai în partea formală a Omileticii, la definiții, fără să i se poată da locul ei de cinste bine meritat. Căci de fapt, Omilia este cu adevărat predica biblică de bază în biserica ortodoxă, al cărei studiu ne orientează asupra întregii probleme omiletice”.

„În avântul nostru actual, de a răspândi și tălmăci Cuvântul lui Dumnezeu poporului, pregătindu-l chiar pentru a-i încredința Sfânta Scriptură în mână, nu suntem decât continuatori în mod justificat ai tradiției canonice a Omiliei ortodoxe, din trecutul Bisericii noastre. Prin urmare cunoașterea trecutului Omiliei, nu ne poate decât mai mult înviora și mai ales orienta, în purtarea cu vrednice și pe mai departe a misiunii noastre, de propoveduitori și tălmăcitori ai Cuvântului lui Dumnezeu”.

Sursa: Bulacu, Mihail, Omilia exegetică-biblică, partea I, Oradea, 1929, p. 3, 94.

 

„Pedagogii noștri români, ce au intuiția clară a insuficienței unei simple lecții de religie, teoretică, pentru a forma un bun creștin, arată lacunele și cer ei înșiși extinderea spiritului catehezei ortodoxe, prin îmbrățișarea deopotrivă a educației intelectuale, cu cea religioasă și cea morală, adaptându-le la individualitatea psihologică religioasă a copilului și tânărului adolescent.

De asemenea marii profesori de teologie ortodoxă și distinșii pedagogi ortodoxi, remarcă însemnătatea pedagogiei creștine ortodoxe și deci necesitatea concentrării tuturor eforturilor noastre, de a utiliza această metodă ortodoxă în lucrarea educativă, în spiritul catehezei ortodoxe patristice”.

Sursa: Bulacu, Mihail, Spiritul cateherei patristice în școala românească. Prelegere, București, 1937, p. 50.

Lucrări scrise:

            Bulacu, Mihail, Școala catehetică patristică ca bază de orientare pentru Actuala școală catehetică. Studiu introductiv în catehetica ortodoxă, Oradea, 1928.

            Bulacu, Mihail, Omilia exegetică-biblică, partea I, Oradea, 1929.

            Bulacu, Mihail, Voroabă de întrebări și răspunsuri întru Christos a lui Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului. Studiu catehetic, Oradea, 1929.

            Bulacu, Mihail, Lucrarea creștină-socială în parohie. Conferință rostită la conferințele generale preoțești din capitală în Iunie 1930, București, 1930.

            Bulacu, Mihail, Școala exegetică biblică din Antiohia, București, 1931.

            Bulacu, Mihail, Îndrumarea tineretului către Hristos, Chișinău, 1934.

            Bulacu, Mihail, Îndrumarea tineretului către Hristos. Conferință, București, 1934.

            Bulacu, Mihail, Pedagogie creștină ortodoxă, București, 1935.

            Bulacu, Mihail, Scrisori creștine. Către frații ce au părăsit credința strămoșească, București, 1937.

            Bulacu, Mihail, Spiritul cateherei patristice în școala românească. Prelegere, București, 1937.

            Bulacu, Mihail, Reorganizarea învățământului teologic, [f. l.], 1938.

            Bulacu, Mihail, Problema conștiinței creștine după catehezele Sf. Ciril al Ierusalimului, București, 1939.

            Bulacu, Mihail, Noblețea educației copiilor după Sf. Ioan Hrisostom. Introducere, București, 1940.

            Bulacu, Mihail, Conștiința creștină după Catehezele Sf. Ciril Arhiepiscopul Ierusalimului. Studii de Catehetică, București, 1941.

            Bulacu, Mihail, Cuvinte din Evanghelie pentru suflet românesc, vol. I, București, 1944.

            Bulacu, Mihail, Educatori creștini ai neamului românesc, vol. I: Gheorghe Lazăr, Eliade Rădulescu, Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuță, Gheorghe Coșbuc, București, 1944.

            Bulacu, Mihail, Memoriu de titluri și lucrări, București, 1944.

            Bulacu, Mihail, Educația creștină pentru copii și tineri după Sfântul Ioan Hrisostom, București, 1946.

            Bulacu, Mihail, Omilia despre predică a Sfântului Ioan Hrisostom. Studiu omiletic analitic și comparativ cu predica modernă și contemporană, București, 1946.