La Universitatea din București funcționează mai multe centre și grupuri de cercetare aflate în componența diferitelor facultăți.

 

Administrație și Afaceri

Centrul de cercetări în economie comportamentală aplicată

 

Chimie

Laborator pentru controlul calităţii produselor – LABORQ

Centrul de Cercetări pentru Chimie Organică Aplicată (CCCOA)

Centrul de cercetare de chimie fizică teoretică şi aplicată

Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Metode Automate de Analiză

Centrul de Cercetare Chimie Analitică Aplicată

Centrul de cercetări catalizatori şi procese catalitice

Centrul de cercetări de chimie anorganică teoretică şi aplicată

 

Drept

Centrul de Studii în Dreptul concurenței

Centrul de Drept constituţional şi instituţii politice

Centrul de drepturile omului

ntrul de Drept social comparat

Centrul de Procedură Civilă

Centrul de cercetare în domeniul științelor penale

Centrul de teoria generală a dreptului și drepturi noi

Centrul de Studii în Arbitraj Comercial Internațional

Centrul de Studii de Drept Natural și Analiză Normativă

Centrul pentru studii de drept comparat Leontin Jean Constantinesco

Centrul pentru Studii în Drept Internațional și Transnațional

Centrul de Drept Internațional Privat și Drept Internațional al Mediului

 

Filosofie

Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF)

Centrul de Cercetări în Logica, Filosofia și Istoria Științei (CELFIS)

Centrul de Cercetare în Etica Aplicată (CCEA)

Centrul de Studii Fenomenologice (CSF)

Centrul de Cercetare pentru Studierea Raționalității și a Credințelor (CSRC)

Centrul de cercetare a dreptății intergeneraționale, responsabilității sociale şi sustenabilității (DIRESS)

Centrul de Formare în Filosofie (CFF)

Colectivul de Cercetare UNESCO

 

Fizică

Centrul de cercetare Materia nucleară în condiții extreme

Centrul de cercetare Fizică atomică și Astrofizică

Materiale polimere, mezofaze și metode neconvenționale de protecția mediului

Centrul de cercetare 3Nano-SAE

Centrul de cercetare în domeniul Biofizicii Moleculare – BIOMOL            

Centrul de cercetare pentru Materiale şi Dispozitive Electronice şi Optoelectronice

Fizică Teoretică

Fotonică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri

Fizică Cuantică Avansată

 

Geografie

Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială şi Dinamica Sistemelor Trestre şi Costiere

Centre Landscape-territory-Information Systems CeLTIS

Centrul de Cercetări Costiere pentru Protecția Mediului

Centrul de cercetare “Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice” (G.R.A.R.H.)

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

Centrul de Cercetare pentru analize regionale în turism, mediu și dezvoltare durabilă

Centrul de cercetare a mediului și de efectuare a studiilor de impact

Centrul de Analiză și Management Teritorial

Centrul de Cercetări Geodemografice și Analiză Teritorială (CCGAT)

 

Istorie

Centru de Studii Rome

Centrul de Istorie a Transilvaniei

Centrul de editare a izvoarelor istorice „Arhiva Istorică a României”

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

Centrul de Cercetări Arheologice V. Pârvan

Centrul de Istorie a Imaginarului

Clubul de Cartofilie, Filatelie și Maximafilie

Centrul de Metodologia Istoriei „Dimitrie Onciul”

Centrul de Studii Euro-Atlantice

Centru de Studii Turce

Centrul de Istorie a Bisericii

Centrul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene ‘Gheorghe Brătianu’

Centrul pentru studiul secolului XX

Centrul de Cercetări în Istorie Contemporană Cont*texte

Centrul Româno-Italian de Studii Istorice – Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (CeRISS)

 

Limbi și Literaturi Străine

Centrul de Excelență pentru Studierea Identității Culturale, Centrul de Studii Culturale Britanice (Departamentul de Engleză)

Centrul de Studii Americane (Departamentul de Engleză)

Centrul pentru Traducerea şi Interpretarea Textului Contemporan (Departamentul de Engleză)

Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice (Departamentul de Engleză)

Centrul HETEROTOPOS. Reprezentări şi practici ale spaţiului străin (Departamentul de Limba și Literatura Franceză)

Fundamentele modernităţii europene (Departamentul de Limba și Literatura Franceză)

Centrul Iconographè. Centrul de studii filologice, de iconografie medievală şi receptarea Evului mediu (Departamentul de Limba și Literatura Franceză)

CEREFREA – axa Francophonies médiévales et leurs échos actuels (Departamentul de Limba și Literatura Franceză)

Centrul de Excelență Paul Celan (Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice) – centrul nu este funcțional

Centrul de Cercetare în Digital Humanities (Departamentul de Limbi Moderne)

Centrul de Studii Arabe (Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale)

Centrul de Lingvistică Comparată și Cognitivism (Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă)

Centrul de Studii Medievale (Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă)

Centrul de Studii Japoneze (Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale)

 

Matematică și Informatică

Centrul de cercetare în mecanica mediilor continue

Centrul de cercetare în geometrie, topologie și algebră

Centrul de cercetare în algebră și teoria numerelor

Centrul de cercetare în modele de calcul, algoritmi și criptografie (MOCALC)

Centrul de cercetări și tehnologii ale limbajului

Centrul de Data Science

Centrul de Cercetare în Logică, Optimizare și Securitate

 

Sociologie și Asistență Sociala

Centrul de Politici Sociale

Centrul de Geopolitica si Antropologie Vizuala – GGAV

Centrul de Cercetare a Structurii si Proceselor Sociale – CCSPS

Centrul pentru Politici de Securitate Regională, Prevenire și Combaterea Drogurilor și Criminalității

Arhiva Română de Date Sociale

Centrul de Studii Media și Noi Tehnologii de Comunicare – CSMNTC

Centrul de Cercetare și Inovație în Servicii Sociale – CCISS

Centrul de Cercetare pentru Politici Europene

Centrul de Studii pentru Migrație

Centrul de Studii Avansate în domeniul Organizaţiilor şi Reţelelor Complexe – GraphNets

 

Teologie Ortodoxă

Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural

 

În cadrul facultăților își desfășoară și alte centre și grupuri de cercetare, cele de mai sus sunt centre de excelență.

 

Sursa: https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/centre-si-grupuri-de-cercetare/