Constantinescu, Barbu

(1839-1891)

Decan al Facultății de Teologie în perioada 1881-1882

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Istorie Bisericească

Născut în Ploiești, județul Prahova

„Este cunoscut că sentimentul religios, desvoltat la un popor, devine temelia solidă pentru sentimentele morale, ș ide aceea în statele înaintate în cultură pun așa de mare preț pe desvoltarea religiosității”.

Sursa: Barbu Constantinescu, Calistrat Orleanu, Istoria sacră a Noului Testament, Ploești, 1890, p. III.

Lucrări scrise:

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, București, 1874.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a III-a, București, 1877.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a IV-a, București, 1877.

            Constantinescu, Barbu, Probe de limba și literatura Țiganilor din România, Bucuresci, 1878.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a V-a, București, 1879.          

Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a VIII-a, București, 1880.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Partea I pentru clasa a doua primară, ediția a VIII-a, Bucuresci, 1881.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Partea I pentru clasa a doua primară, ediția a IX-a, Bucuresci, 1883.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea a II-a pentru clasa a treia primară, ediția a VIII-a, Bucuresci, 1884.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea a III-a pentru clasa a patra primară, ediția a V-a, Bucuresci, 1884.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea I pentru clasa a doua primară, ediția a XV-a, Bucuresci, 1886.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea a II-a pentru clasa a treia primară, ediția a IX-a, Bucuresci, 1886.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a XXXI-a, București, 1887.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a XXXVII-a, București, 1889.         

Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea I pentru clasa a doua primară, ediția a XX-a, Bucuresci, 1889.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea a II-a pentru clasa a treia primară, ediția a XI-a, Bucuresci, 1889.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea a III-a pentru clasa a patra primară, ediția a VII-a, Bucuresci, 1889.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a XXXVIII-a, București, 1890.        

Constantinescu, Barbu, Carte românească de citire, Ploiești, 1890.

            Constantinescu, Barbu, Istoria antică în biografii, București, 1890.

            Constantinescu, Barbu, Orleanu, Calistrat, Istoria sacră a Noului Testament, Ploești, 1890.

            Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, ediția a XXXIX-a, București, 1891.           

Constantinescu, Barbu, Noul abecedar românesc (cu ilustrațiuni). Destinat pentru clasa I primară rurală și clasa I (divisiunile I, II), primară de ambe sexurile, Ploești, 1891.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire prelucrată de învețătorii associați. Partea I pentru clasa a doua primară, ediția XXIV, Bucuresci, 1892.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Destinată pentru clasa a II-a a școalelor primare rurale și urbane de ambe-sexe, Ploiești, 1893.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Destinată pentru clasa aI III-a a școalelor primare rurale și urbane de ambe-sexe, ediția a II-a, Ploiești, 1893.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Destinată pentru clasa aI IV-a a școalelor primare rurale și urbane de ambe-sexe, ediția a II-a, Ploiești, 1893.

            Constantinescu, Barbu, Carte de citire. Partea III pentru clasa a patra primară, ediția a XIX, Bucuresci, 1895.