„Țara noastră se află în momente grele. Izbânzile excepționale ale Revoluției din Decembrie sunt puse la modul serios sub semnul întrebării, iar procesul democratic început atunci este grav afectat de rezultatele indecente ale acestor alegeri frauduloase, organizate de guvernarea Frontului Salvării Naționale. Națiunea noastră, atât de unită în decembrie, este scindată. Victoria Frontului Salvării Naționale în alegeri și a președintelui său, domnul Ion Iliescu,au îndepărtat și mai mult tineretul muncitoresc și studios, precum și cea mai mare parte a intelectualității de Frontul Salvării Naționale. Adevărul și lupta politică au fost escamotate, în toate cele cinci luni de la revoluție, instalându-se teroarea, violența, intoleranța, trecându-se la incitări grave, ajungându-se la situații dramatice. Organizatorul acestor stări de lucruri ce duc România la dezastru este Frontul Salvării Naționale care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a distruge sistemul multipartid creat prin Revoluție și a se ajunge din nou la partid unic și la conducător unic. Acest proces continuă implacabil și după alegeri, fiind dirijat de pe poziții de partid conducător și având la dispoziție întreg aparatul de stat și de represiune din regimul trecut care se află acum sub umbrela politică a partidului Frontul Salvării Naționale. La ora de față, partidele tradiționale democratice PNȚ-cd, PNL și PSD care ar fi garantat dezvoltarea democrației în țară și reintrarea în civilizația europeană actuală sunt marginalizate, militanții lor prigoniți, iar organizațiile locale lucrează în semiclandestinitate. Acest proces de o deosebită gravitate se accelerează după victoria în alegeri a partidului FSN. În timp ce Polonia, Ungaria, RDG au început reconstruirea democrației, în țara noastră acest proces este pe punctul de a fi anulat.

România se află în pragul unei profunde și totale crize politice, sociale, dar mai ales economice. Luptătorii din Revoluția din decembrie se găsesc pe baricade, contestând starea de lucruri din țară și reinstaurarea structurilor comuniste. Lupta lor este dramatică. Lupta lor are în aceste zile și săptămâni accente tragice. Mințit, dezinformat, dezorientat de o mass-media iresponsabilă, străină spiritului patriotic, amenințat și constrâns cu mijloace economice de vechile structuri aflate la putere, poporul român a votat în necunoștință de cauză. Singurul partid care și-a putut desfășura campania electorală a fost Frontul Salvării Naționale. Întreaga campanie electorală a însemnat pentru partidele tradițional democratice o continuă defensivă și suportarea unui regim de teroare, de violență, de intoleranță politică. Deosebit de grav a fost atacat, neprincipial și iresponsabil, în primul rând de către televiziunea națională, dar și de puterea instalată de FSN. Partidul Național Țărănesc-creștin și democrat. Acest fapt se datorează fermității și intransigenței acestui partid în lupta sa împotriva ideologiei comuniste, a tuturor alcătuirilor și structurilor comuniste sau neocomuniste care au adus și aduc atâtea nenorociri poporului nostru. Neacceptarea compromisului cu puterea neocomunistă a FSN, consecvența în urmărirea idealurilor democratice, dorința manifestă de a da poporului român dreptul la liberă inițiativă, prosperitate, libertate în toate planurile creației materiale și spirituale, acces neîngrădit la Europa, au plasat Partidul Național Țărănesc-creștin și democrat în fruntea luptei pentru democrație adevărată în România.

Din aceste motive, Partidul Național Țărănesc-creștin și democrat este atacat de FSN și de structurile puterii cu o violență fără seamăn, urmărindu-se desființarea sa. O situație aparte o are în acest context ziarul «Dreptatea», etichetat cu inconștiență de partidul FSN și chiar de președintele țării, dl. Ion Iliescu, ca o publicație fascistă. Este o etichetare grosolană, tipic comunistă, care este însoțită de lansarea unor zvonuri amenințătoare despre suspunderea apariției ziarului nostru și trimiterea redactorilor săi la «tribunale ale poporului». Acestea sunt sentințele ușor previzibile și orientările partidului Frontul Salvării Naționale, ale președintelui său, dl. Ion Iliescu, care cataloghează adevărul drept fascism, iar critica autentică drept extremism. Se vede încă o dată cât de puțin dispus este dl. Ion Iliescu să accepte opinii contrare părerilor infailibile ale domniei sale. Dezavuăm aceste monstruozități, afirmând că noi, ziariștii de la «Dreptatea», vom rămâne, asemenea Partidul Național Țărănesc-creștin și democrat, pe baricadele adevărului și dreptății pentru a sluji democrația și libertatea poporului român. Prin ceea ce vom scrie nu vom accepta minciuna, impostura, tot ceea ce continuă răul imens în care România se zbate de 45 de ani. Redacția noastră este formată dintr-un grup de oameni tineri, născuți sub comunism, dar care nu mai vor să trăiască în comunism, fie el și cu față umană.

Adresăm un apel pentru solidaritate colegilor noștri care cred în valorile democrației, tuturor oamenilor lucizi ai acestei țări, tuturor celor care vor să se instaureze în România cu adevărat binele și pacea socială, în spiritul tradițiilor românești și al valorilor noastre creștine. Indiferent de ce etichete ni s-ar aplica, indiferent de sacrificiile la care puterea neocomunistă ne va supune, noi vom scrie iubind adevărul și dreptatea atât de trebuincioase românilor. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Redactorii ziarului «Dreptatea»”.

Sursa: „Dreptatea”, 27 mai 1990, p. 1, 4.