Descrierea stemei municipiului Petroșani:

Stema municipiului Petroșani, potrivit anexei nr. 5, HG. nr. 790/1999, se compune dintr-un scut „scartelat pieziș”.

„În primul cartier, pe fond roșu, o floare-de-colț (floarea-reginei), de argint. În cartierele doi și trei, pe fond de azur, câte un brad natural. În ultima partițiune, pe roșu, o carte deschisă, naturală, pe care broșează două ciocane încrucișate, negre. Scutul este timbrat de o coroană murală formată din cinci turnuri crenelate de argint.

Semnificația elementelor însumate:

– brazii și floarea-reginei evocă relieful muntos al zonei;

– cartea deschisă amintește existența în acest municipiu a unicului institut din țară care pregătește cadre cu studii superioare în domeniul industriei miniere;

– cele două ciocane încrucișate – simbolul mineritului – evidențiază tradiția medievală a acestei activități economice;

– coroana murală, însemn al centrelor urbane, vorbește despre unitatea obștii”.

Sursa.

În privința semnificației elementelor din stema municipiului Petroșani, trebuie amintite câteva informații despre instituția de învățământ superior reprezentată prin acea carte deschisă: Institutul de Mine. În această instituție au fost pregătiți ingineri minieri încă din anul 1948, fiind singura instituție dedicată acestui grup de specialiști (cu excepția unei scurt perioade între anii 1950-1952 când și la București a funcționat o instituție similară). 

Institutul de Mine din Petroșani, numit uneori și Institutul Cărbunelui sau Industriei Carboniere, avea două facultăți: de Mine și de Electromecanică Minieră. Absolvenții săi lucrau în numeroase întreprinderi miniere. Și astăzi instituția își continuă tradiția de peste 70 de ani.