„Printr-o recentă hotărâre a guvernului, în cadrul Academiei Navale «Mircea cel Bătrân» din Constanța se înființează Facultatea de Marină Civilă. Facultatea va pregăti ofițeri maritimi și fluviali, la cererea unor beneficiari interni și externi, învățământul fiind organizat în specialitățile: conducerea și exploatarea navei de transport maritim, conducerea și exploatarea navei de pescuit oceanic, radioelectronică, electronică și electrotehnică navală, electromecanic transport fluvial, exploatare portuară.

Examenul de admitere se va desfășura în două etape: prima – eliminatorie – constând în teste medicale, sportive, psihologice, de dicție și o limbă străină – engleză, franceză, rusă, germană sau spaniolă și a doua, proba scrisă la algebră și analiză matematică, geometrie și trigonometrie, fizică.

În primul an, studenții vor desfășura activități în conformitate cu regulamentele militare în vigoare, perioadă în care vor îndeplini obligațiile de instruire militară și vor purta uniformă militară, iar din anul doi vor desfășura activități în conformitate cu normele stabilite pentru învățământul superior și vor purta uniforma civilă, stabilită de Senatul Academiei Navale.

Durata studiilor este de cinci ani pentru formarea ofițerilor maritimi și trei ani pentru pregătirea ofițerilor fluviali.

Absolvenților cursurilor de cinci ani li se acordă diplomă de inginer și brevet de ofițer III maritim, iar celor ai facultății de trei ani, diploma echivalentă stabilită de Ministerul Învățământului și brevet de ofițer III fluvial”.

Sursa: „Dimineața”, 5 iunie 1990, p. 4.