„Trăim zile de reînnoiri revoluționare. Prin voința poporului, dictatura a fost înlăturată. România a devenit cu adevărat liberă, așa cum au visat-o înaintașii, așa cum și-a dorit-o întregul popor.

În pas cu aceste transformări, ziariștii colectivului nostru redacțional, care din primele ore ale revoluției s-au făcut purtătorii de cuvânt ai voinței populare, aduc la lumina tiparului faptele de înălțător eroism pentru apărarea libertății, demnității și valorilor naționale într-o nouă expresie publicistică: «Adevărul».

Colectivul redacțional al ziarului «Adevărul» aderă la programul general al Frontului Salvării Naționale.

Ne asumăm înalta răspundere de a fi un ziar al poporului, o tribună a tuturor cetățenilor țării, din toate categoriile sociale și de toate convingerile, în consens cu opțiunea exprimată în programul Frontului Salvării Naționale cu privire la statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernămând.

În aceasta vedem misiunea noastră profesională, pe care înțelegem să ne-o onorăm la înălțimea timpului adevărului pe care îl trăiesc de-acum întregul popor, întreaga țară.

Ne propunem să facem un ziar deschis tuturor ideilor înaintate, tuturor opiniilor care pot contribui la dezvoltarea țării, la progresul ei. Ne propunem să facem un ziar care să exprime adevărul și numai adevărul. Un ziar care să corespundă cerințelor făuririi unui stat de drept, unei societăți democratice și prospere.

«Adevărul» se deschide dialogului național în toate problemele ce privesc destinele României”.

Sursa: „Adevărul”, 26 decembrie 1989, p. 1.