La mijlocul anilor 1970 specializarea „sociologie” a fost eliminată din structura nomenclatorului de specializări din învățământul superior. Revenirea acesteia după căderea regimului comunist și posibilitatea de a putea fi studiată la Universitatea din București era o necesitate. Iată cum arăta distribuția disciplinelor din planul de învățământ de la secția sociologie din cadrul Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie:

Anul I

Discipline fundamentale

Sociologie generală

Metode de cercetare sociologică

Statistica în sociologie

Metodologie sociologică

Discipline opționale

Economie contemporană

Logică formală și logica științelor sociale

Istorie socială

Drept și legislația muncii

Măsurare socială

Teorii economice contemporane

Limbă străină

Discipline facultative

Limbă străină

Educație fizică

Practica de cercetare

Anul II

Discipline fundamentale

Epistemologie sociologică

Istoria sociologiei

Noi teorii sociologice

Analiza multivariată

Psihologie generală și socială

Filosofie

Informatică

Limbă străină

Discipline opționale

Economie contemporană

Logica formală și logica științelor sociale

Istoria socială

Drept și legislația muncii

Măsurare socială

Teorii economice contemporane

Limbă străină

Discipline facultative

Limbă străină

Educație fizică

Practica de cercetare

Anul III

Discipline de specialitate obligatorii

Cultură și societate

Antropologie culturală

Sociologia opiniei și mass-media

Sociologia educației

Institutții și organizații

Sociologia muncii și sociologia industrială

Sociologia organizațiilor

Sociologia juridică și a devianței

Populație, familie, comunitate

Sociologia populației și demografie

Sociologie urban-rurală

Calitatea vieții și servicii

Discipline opționale

Politologie

Sociologia științei

Marketing

Etnografie și folclor

Etnopsihologie

Sociologia generațiilor

Patologia socială

Psihodiagnostic

Pedagogie și metodică

Sociolingvistică

Practica de cercetare

 

Anul IV

Discipline de specialitate obligatorii

Cultură și societate

Sociologia artei și literaturii

Sociologia religiilor

Institutții și organizații

Sociologie politică

Management

Populație, familie, comunitate

Sociologia familiei

Ecologie umană și socială

Discipline opționale

Antropologie istorică

Sociologia moralei

Istoria filosofiei

Axiologie

Sociologie economică

Sociologie agrară

Sociologie militară

Sociologie medicală

Asistență socială

Practica de cercetare

Anul V

Discipline opționale

Sociologia comparată

Prognoza socială

Sociologia relațiilor interetnice

Sociologia schimbărilor sociale

Sociologia problemelor sociale

Culturi și organizații europene

Structura și dinamica socială

*Discipline de determinat în raport cu ofertele profesorilor invitați străini

Laboratoare speciale pentru elaborarea lucrărilor de diplomă

Cultură și civilizație

Instituții și organizații

Populație, familie, comunități

Lucrarea de diplomă

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 231/1991, nenumerotat.