„În fața evenimentelor tragice petrecute în ultimele zile în țara noastră, următorii scriitori și intelectuali români declară:

Responsabilitatea actelor de violență comise în ultimul timp, indiferent de cine și împotriva cui au fost comise, revine în primul rând noilor autorități române. Cauza acestora trebuie aflată în refuzul de a face lumină asupra evenimentelor petrecute din decembrie încoace, în modul de desfășurare a campaniei electorale, în acțiunile de calomniere și de provocare a opoziției, în demonstrațiile de forță, și de intimidare care au culminat cu reprimarea brutală a manifestanților din Piața Universității. Manipularea grosolană a opiniei publice prin opunerea diferitelor categorii sociale și etnice, a muncitorilor împotriva intelectualilor precum și a românilor împotriva ungurilor sau a țiganilor, căutarea de țapi ispășitori printre personalitățile vieții noastre publice, insultele și amenințările au dus la instaurarea unei atmosfere de teroare care nu mai poate fi pusă doar în seama moștenirii lăsate de Ceaușescu. Folosindu-se de o legitimitate electorală obținută în condiții extrem de tulburi, actualii conducători ai țării au înțeles să facă apel la mijloace dintre cele mai josnice pentru a-și reduce la tăcere adversarii politici și a interzice critica și manifestările de independență. Exploatarea pornirilor primar-agresive și a resentimentelor unei populații oprimate și dezorientate decenii de-a rândul demonstrează că actuala conducere a demisionat de la rolul pe care îl pretinsese, acela de a asigura o tranziție pașnică spre democrație. Pierzând orice credibilitate în fața lumii civilizate, ea împinge România către o nouă izolare internațională cu consecințe incalculabile pe termen lung.

Menținerea controlului asupra țării prin teroare, organizarea unei părți a muncitorilor în bande agresive după modelul batalioanelor de asalt fasciste ori al detașamentelor auxiliare ale partidelor comuniste din anii instaurării lor la putere dezvăluie o dată în plus și în mod tragic farsa politică jucată astăzi în România cu ttitlu furat de revoluție și cu o frazeologie de împrumut de la stânga democratică europeană.

Amenințarea unui război civil formulată de Ion Iliescu din primele zile în care puterea i-a fost contestată a dus acum la o nouă repetiție generală, un război civil prin care se încearcă distrugerea primelor elemente ale societății civile pe cale să se nască acum în România, continuând astfel opera lui Ceaușescu și a predecesorilor lui.

Împotriva neobolșevismului și a neofascismului, cerem solidarizarea tuturor forțelor de opoziție. Ne adresăm în primul rând confraților noștri scriitori și intelectuali să depășească orice neînțelegeri individuale, să evite orice manifestare de oportunism. Dorim să ne declarăm solidari cu toți aceia care au avut de suferit de pe urma represiunii și cerem eliberarea celor arestați, identificarea autorilor actelor de violență și stabilirea răspunderilor individuale și politice. Muncitorii și toate celelalte categorii ale populației induse îneroare de actualul regim trebuie să înțeleagă că ordinea instaurată prin teroare și întreținerea urii se întorc împotriva propriilor lor interese: războiul civil către care îl împunge regimul nu poate duce decât la crimă, izolare, ură și înfometare.

Ne aflăm din nou cu toții în fața aceleiași teribile alegeri ca și în anii domniei lui Ceaușescu: între tăcere, frică și complicitate cu noile crime și denunțarea lor fermă. Semnează:

Mihai Dinu Gheorghiu, Al. Călinescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Radu G. Țeposu, Petru Romoșan, Mariana Marin, Adina Kenereș, Bogdan Ghiu, Vlad Nicodim, Octavian Paler, Dan Clucer, Mircea Iorgulescu, Maria Mailat, Alain Paruit, Mihnea Berindei, Irina Petrescu, Mariana Botez, Daniela Boc, Sanda Stolojan, Dumitru Țepeneag, Lucian Raicu, Sonia Larian, Dinu Flămând, Gabriel Liiceanu, Bujor Nedelcovici, Paul Goma, Dan Petrescu, matei Cazacu, Ion Vianu, Eugene Ionesco, Marie-France Ionesco, Șerban Cristovici, Rodica Iulian, Oana Irlea, Ion Negoițescu, Ioana Crăciunescu, Ileana Vrancea, Doina Uricariu, Alexandru Paleologu, Bianca Balotă, Nicolae Balotă, Theodor Cazaban, Neily Comorovski, Sebastian Reichmann, Paul Barbăneagră, Dana Șișmanian, Ara Alexandru Șișmanian, Gelu Ionescu, Emil Hurezeanu, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Andrei Brezianu, Dan Cristea, Richard Wagner, Alexandra Târziu, William Totok, Andrei Ujică, Ștefan Zorzor.

Lista rămâne deschisă”.

Sursa: „22”, 29 iunie 1990, p. 16.