Jean Livescu a fost filolog, istoric literar și membru corespondent al Academiei Române. Născut în Burdujeni, județul Botoșani, a urmat studiile universitare ale Facultății de Litere și Filosofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu specializarea limba și literatura germană și doctoratul la Universitatea din Strasbourg (1942). Studiile și le-a desăvârșit prin diferite stagii de specializare în spațiul de cultură german (Bonn, Koln sau Leipzig).

Jean Livescu, portret semnat de Daniela Chirion, aflat în expunere în Galeria Rectorilor UB

Cariera universitară a început-o la Iași în cadrul Facultății de Litere. Din punct de vedere al funcțiilor administrative, Livescu a îndeplinit funcția de decan, rector al Universității din Iași (1948-1955) și cea de director al Institutului de Istorie și Filologie, tot din localitate. În urma unui scandal în care a fost implicată soția sa, Livescu a ales să se transfere la Universitatea din București în anul 1955. Și aici a îndeplinit funcția de rector, chiar în două mandate, 1959-1963 și 1968-1972, întrerupte doar de exercitarea funcției de adjunct al ministrului Învățământului. De altfel, Livescu a îndeplinit și alte funcții importante precum cele de reprezentare ale țării în UNESCO sau funcția de membru al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, meritele sale fiindu-i recunoscute în diferite prilejuri. De asemenea, filologul a fost membru în diferite societăți de profil, precum Societatea germaniștilor din România, Societatea română de științe filologice, Internationale Vereinigung für Germanische Sprach-und Literaturwissenschaft.

Livescu a scris mai multe cărți precum Romanul evolutiv german, Herder și ideea de umanitate, Sensul și valoarea istoriei literare sau Goethe, cercetător al naturii. Lor li se adaugă și lucrări pentru învățarea limbii germane (manual, dicționar, antologie de texte). De exemplu, în manualul elaborat de Livescu împreună cu alți coautori, se scria că obiectivul principal al organizării manualului este să deprindă pe studenți să lucreze individual, cu ajutorul dicționarului la traducerea textelor de specialitate (p. 3).

Evident, sunt mai multe detalii biografice care trebuie prezentate despre Livescu și pe care sperăm să le întregim în viitor. Până la urmă Jean Livescu a performat în două centre universitare cu tradiție, atât în calitate sa de filolog și cadru didactic, cât și în cea administrativă, ca rector al universităților din Iași și București. Să nu uităm de celelalte funcții în stat sau de la nivel internațional, într-o perioadă în care planul politic era nu de puține ori mai important decât cel meritocratic. Trebuie judecat fiecare caz în parte și prezentat în ansamblul său, pe toate planurile pe care respectiva personalitate a fost prezentă.

Bibliografie

Livescu, Jean, Savin, Emilia, Ioanovici, Sanda, Andrei, Johanna, Limba germană, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1963.

https://unibuc.ro/despre-ub/istoric/galeria-rectorilor/?lang=en, accesat la 23.12.2021.

https://www.uaic.ro/despre-uaic/rectorii-universitatii-din-1860-pana-prezent/, accesat la 23.12.2021.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Livescu, accesat la 23.12.2021 (în special trimiterile la actele legislative care l-au privit pe Livescu).