Mihălcescu, Irineu (Ioan)

(1874-1948)

Decan al Facultății de Teologie în perioada octombrie 1927-octombrie 1929 și octombrie 1933-octombrie 1936

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică

Născut în Pătârlagele, județul Buzău

„Istoria Religiunilor ca disciplină este relativ nouă, căci datează abia din veacul XIX. Și înainte de aceasta, chiar din epoca clasicității greco-romane și în evul mediu au existat lucrări și autori cari au tratat despre diferite religiuni. Așa din vechime am putea aminte pe istoricii și geografii Herodot, Strabo, Tacitus și Plutarh, cari culeg și transmit informațiuni despre mai multe religiuni. Dintre scriitorii bisericești este mai ales fericitul Augustin, care în scrierea sa De civitate Dei, oferă bogat material pentru cunoașterea celorlalte religiuni. Din evul mediu merită să fie amintită celebra operă anonimă De tribus impostoribus – epitet sub care sunt înțeleși Moise, Iisus Cristos și Mahomed – apărută în 1598, iar pe la jumătatea veacului XVII Gerhardt Iohannes Vossius, cu lucrarea sa De theologia gentili seu de origine ac progressu idololatriae (Amsterdam 1642), pe ale cărui urme au călcat Abbe Banier și Pierre Daniel Huet”.

Sursa: Ioan Mihălcescu, Curs de teologie fundamentală, partea a doua: Istoria religiunilor, București, 1926, p. 123.

„Lecția 9. Nicodim. Mânăstirile și rolul lor în vieața neamului

1. Evlavia strămoșilor noștri a presărat țara întreagă cu mândre mânăstiri, începând din veacul al XIV. Ele sunt adevărate oaze ale dragostei creștine față de Dumnezeu, – fiindcă pentru el părăsește călugărul pe ai săi – și față de semeni – căci pustnicul înalță neîncetat rugi fierbinți pentru cei ce trăiesc în lume.

Întemeietorul celor dintâi mânăstiri e cuviosul Nicodim, de fel din Macedonia. Făcându-se călugăr de timpuriu, el petrece mai întâi mulți ani la Muntele Atos, apoi trece la curtea despotului Lazăr din Serbia și de acolo în România pe timpul domniei lui Vladislav sau Vlaicu Vodă (1364-1377).

În 1370 zidește Vodița în ținutul Severinului și apoi Tismana, în județul Gorj, unde a și fost înmormântat (1406). Tot el a întemeiat mânăstirea Prislopul, din Ardeal (Hațeg)”.

Sursa: Irineu Mihălcescu, Nicolae Chițescu, Emilian Vasilescu, Elemente de istoria bisericii universale și române pentru clasa a III-a a liceelor industriale de fete, București, 1938, p. 50, 51.

„Un strigăt de alarmă se aude de jos și de sus, dela turma credincioșilor și dela căpeteniile păstorilor de suflete. «Ne lipsesc preoții».

[…]. «De ce oare?» […].

Pentrucă preotul nu este, nu trebue să fie, un slujbaș sau meseriaș oarecare, ci un apostol, un slujitor al idealului și idealul e exilet azi din lumea noastră. Înțeleg idealul curat, înalt și sfânt, ceeace a fost socotit întotdeauna ca atare de adevărații idealiști. Acest ideal nu mai există azi decât prin cărți și în capetele puținora, care sunt pentru contimporani niște visători din alte lumi. Locul lui l-au luat patimi urîte, ca dorința de îmbogățire fără muncă și de ajungere de situații nemeritate, vânarea de plăceri sensuale, trândăvia, luxul și altele care se învesmântează în haina idealului.

Atinși de această boală a veacului, băeții nu mai dau năvală ca altădată, spre seminarii, iar o bună parte din tinerii pregătiți, în seminarii și facultatea de teologie, ca să se facă preoți, fug de preoție și se îndreaptă spre ocupațiuni mai bănoase și mai libere”.

Sursa: Ioan Mihălcescu, Pentru rezolvirea lipsei de preoți, în „Solidaritatea”, nr. 7-8/1920, p. 259, 260..

Lucrări scrise:

            Mihălcescu, Ion, Sinodul al III-lea ecumenic ținut în Efes la anul 431 d. Hr. Teză, București, 1899.

            Mihălcescu, Ion, Compendiu de Teologie Simbolică, Bucuresci, 1902.

            Mihălcescu, Ion, Darlegung und Kritik der Religionsphilosophie Sabatiers Inaugural-Dissertation, Bern, 1903.

            Mihălcescu, Ion, Explicarea Evangheliilor duminicale pentru clasa III de seminar, Bucuresci, 1903.

            Mihălcescu, Ion, Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der griechisch-orientalischen Kirche im Originaltext, nebst einleitenden Bemerkungen. Eingeführt von Professor D. Albert Hauck, Leipzig, 1904.

            Mihălcescu, Ion, Studiu asupra raportului dintre religiune și moralitate, București, 1904.

            Mihălcescu, Ion, Cosmogoniile popoarelor civilizate din Antichitate. Cosmogonie biblică și cosmogonia științifică modernă, Pitești, 1906.

            Mihălcescu, Ion, Obiecțiunile iudeilor contra minunilor Mântuitorului, Pitești, 1906.

            Mihălcescu, Ion, Cosmogoniile popoarelor civilizate din Antichitate. Cosmogonia biblică și cosmogonia științifică modernă, București, 1907.

            Mihălcescu, Ion, Modificarea legei sinodale, București, 1909.

            Mihălcescu, Ion, Cunoașterea lui Dumnezeu din studiul naturii neînsuflețite. Lecțiune de deschidere a cursului de Dogmatică dela Facultatea de Teologie, București, 1910.

            Mihălcescu, Ion, Două schițe apologetice, București, 1911.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală până la 1054 cu noțiuni de patrologie. Pentru clasa a V-a de seminar, București, 1911.

            Mihălcescu, Ion, Anul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, București, 1915.

            Mihălcescu, Ion, Mărgăritare Biblice pentru copii, București, 1915.

            Mihălcescu, Ion, Cea din urmă spovedanie, București, 1916.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală până la 1054. Cu noțiuni de Patrologie. Întocmită conform programei analitice din 1908 pentru clasa a V-a de seminar, ediția a doua, București, 1916.

            Mihălcescu, Ion, Manual de Teologie dogmatică întocmit conform programei în vigoare pentru clasa a VI-a de seminar, București, 1916.

            Mihălcescu, Ion, Explicarea Sfintei Liturghii, București, 1917.

            Mihălcescu, Ion, Viața Mântuitorului, București, 1917.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, București, 1918.

            Mihălcescu, Ion, Epopeea lui Ghilgameș, versiune analiză, și note explicative, București, 1920.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească universală dela 1054 până azi întocmită pentru clasa a VI-a de seminar, București, 1920.

            Mihălcescu, Ion, Manual de teologie dogmatică pentru clasa VI-a de seminar, ediția a II-a, București, 1920.

            Mihălcescu, Ion, Cea din urmă Spovedanie, ediția a doua, București, 1921.

            Mihălcescu, Ion, Varlaam și Ioasaf. Povestirea minunatei vieți a acestor doi sfinți, București, 1921.

            Mihălcescu, Ion, Viața Mântuitorului întocmită după cele patru evanghelii canonice, București, 1921.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească universală dela 1054 până azi întocmită pentru clasa a VI-a de seminar, ediția a II-a, București, 1922.

            Mihălcescu, Ion, Explicarea evangheliilor duminicale pentru clasa III de seminar, ediția a III-a, București, 1922.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească universală dela 1054 până azi întocmită pentru clasa a VI-a de seminar, ediția a III-a, București, 1922.

            Mihălcescu, Ion, Români ori uniți? Învederarea purtării neromânești a vlădicilor români uniți cu prilejul serbărilor încoronării dela Alba-Iulia, București, 1922.

            Mihălcescu, Ion, Varlaam și Ioasaf. Povestirea minunatei vieți a acestor doi sfinți, ediția a II-a, București, 1923.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, Cernica, 1924.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească pentru clasa a V-a liceală, ediția a IV-a, București, 1924.

            Mihălcescu, Ion, Manual de teologie dogmatică pentru clasa VI-a de seminar, ediția a III-a, București, 1924.

            Mihălcescu, Ion, Curs de teologie fundamentală, partea I-II, București, 1925-1926.

            Mihălcescu, Ion, De sfintele Paști. Cugetări, sfaturi și îndemnuri, București, 1925.

            Mihălcescu, Ion, Mărgăritare creștine adunate, București, 1925.

            Mihălcescu, Ion, Dogma soteriologică. Note după cursul de Dogmatică specială, fascicola I-VII, IX-X, București, 1926-1928.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească pentru clasa a V-a liceală, ediția a V-a, București, 1926.

            Mihălcescu, Ion, Viața Mântuitorului întocmită După cele patru Evanghelii Canonice, ediția a III-a, București, 1926.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, Cernica, 1927.

            Mihălcescu, Ion, Explicarea Sfintei Liturghii, ediția a V-a, București, 1927.

            Mihălcescu, Ion, Cea din urmă Spovedanie, ediția a IV-a, București, 1928.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească pentru clasa a V-a liceală, ediția a VI-a, București, 1928.

            Mihălcescu, Ion, Dogmele bisericii creștine ortodoxă pentru clasa a V-a secundară, București, 1929.

            Mihălcescu, Ion, Manual de Apologetică pentru uzul școalelor secundare, București, 1929.

            Mihălcescu, Ion, Pace tuturor. Lucrările Congresului Alianței universale pentru înfrățirea popoarelor prin mijlocirea bisericilor ținut la Praga în zilele de 24-29 August 1928, Bucuretși, 1929.

            Mihălcescu, Ion, Cultul sfinților, Arad, 1930.

            Mihălcescu, Ion, Dogmele bisericii creștine ortodoxe pentru clasa a V-a secundară de băeți și de fete, ediția a II-a, București, 1930.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală (cu elemente de catechism și liturgică) pentru clasa a III-a secundară, București, 1930.

            Mihălcescu, Ion, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa II secundară de băieți și de fete, București, 1930.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, ediția a IV-a, Cernica, 1931.

            Mihălcescu, Ion, Morala creștină pentru clasa a VI-a secundară, București, 1931.

            Mihălcescu, Ion, Sinodul al III-lea ecumenic din Efes, București, 1931.

            Mihălcescu, Ion, Apologetică sau elemente de filosofia religiunii creștine pentru clasa VII secundară de băeți și fete, ediția a III-a, București, 1931-1932.

            Mihălcescu, Ion, Curs de teologie fundamentală sau apologetică, vol. I, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Dogmele bisericii creștine ortodoxe pentru clasa V secundară de băieți și de fete, ediția a III-a, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Léglise orthodoxe orientale et la vie spirituelle interieure, Bucarest, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Explicarea Evangheliilor duminecale pentru clasa a III-a de seminar și pentru popor, ediția a IV-a, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească universală dela 1054 până azi întocmită pentru clasa a VI-a de seminar, ediția a III-a, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericească universală dela 1054 până azi întocmită pentru clasa a V-a de seminar, ediția a IV-a, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericii orthodoxe române pentru clasa IV secundară, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Manual de teologie dogmatică întocmit conform programei în vigoare pentru clasa a VI-a de seminar, ediția a III-a, București, 1932.

            Mihălcescu, Ion, La Theologie symbolique au point de vue de lÉglise orthodoxe orientale, Bucarest, Paris, 1932.

            Mihălcescu, Ion, Dogmele Bisericii creștine ortodoxe pentru clasa a V-a secundară, ediția a IV-a, București, 1934.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericii orthodoxe române pentru clasa IV secundară, ediția a II-a, București, 1934.

            Mihălcescu, Ion, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I secundară, ediția a II-a, București, 1934.

            Mihălcescu, Ion, Vieața Domnului nostru Iisus Hristos Mântuitorul lumii întocmită după cele patru Sfinte Evanghelii, Râmnicul Vâlcii, 1934.

            Mihălcescu, Ion, Curs de istoria religiunilor și teologie fundamentală, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Elemente de filosofie creștină pentru clasa a VIII-a secundară, ediția a IV-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericii Române pentru clasa a IV-a secundară, ediția a II-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală cu elemente de catechism și liturgică pentru clasa a III-a secundară, ediția a III-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a secundară, ediția a II-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Morala creștină pentru clasa a VI-a secundară, ediția a IV-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Noțiuni de filosofia religiunii pentru clasa a VIII-a secundară de băieți și de fete, ediția a IV-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa a II-a secundară de băieți și de fete, ediția a II-a, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Rânduiala și tâlcuirea pe scurt a Sfintei Liturghii, Râmnicul Vâlcii, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Elemente de filosofie creștină pentru clasa a VIII-a secundară, ediția a V-a, București, 1936.

            Mihălcescu, Ion, Morala creștină pentru clasa a VI-a secundară, ediția a V-a, București, 1936.

            Mihălcescu, Ion, Rolul Maglavitului în viața noastră religioasă. Conferință ținută la Soc. „Tinerimea Română” și la cursurile de vară ale Solidarității în Mânăstirea Cozia, București, 1936.

            Mihălcescu, Ion, Teologia și Filosofia, București, 1936.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală cu elemente de catehism și liturgică pentru clasa a III-a secundară, ediția a VII-a, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Istoria Bisericii Române pentru clasa a IV-a secundară, ediția a IV-a, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a secundară, ediția a IV-a, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa a II-a secundară de băieți și de fete, ediția a IV-a, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Rânduiala și tâlcuirea pe scurt a Sfintei Liturghii, ediția a II-a, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, ediția a V-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Dogmele Bisericii creștine ortodoxe pentru clasa a V-a secundară, ediția a VII-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a secundară, ediția a V-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Morala creștină pentru clasa a VI-a secundară, ediția a VI-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa a II-a secundară de băieți și de fete, ediția a V-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Rânduiala și tâlcuirea pe scurt a Sfintei Liturghii, ediția a III-a, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Mărgăritare creștine, Râmnicul Vâlcii, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, ediția a VI-a, București, 1941.

            Mihălcescu, Ion, Pastorala.. cu prilejul Sf. Sărbători ale Nașterii Domnului, Iași, 1941.

            Mihălcescu, Ion, Preoțimea și războiul sfânt contra hidrei bolșevice. Pastorala, Iași, 1941.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, ediția a VII-a, București, 1942.

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericii române pentru clasa a IV-a secundară, ediția a VII-a, București, 1942.

            Mihălcescu, Ion, Carte de rugăciuni pentru ostași, Iași, 1943.

            Mihălcescu, Ion, Noțiuni de filosofia religiunii pentru clasa a VII-a secundară de băieți și fete, ediția a VII-a, București, 1943.

            Mihălcescu, Ion, Petru Movilă și Sinodul de la Iași, Iași, 1943.

            Mihălcescu, Ion, Elemente de filosofie creștină pentru clasa VIII secundară, ediția a IX-a, București, 1944.

            Mihălcescu, Ion, Prohodul Adormirii Maicii Domnului, București, 1945.

            Mihălcescu, Ion, Istoria religiunilor lumii, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Catehismul creștinului ortodox, ediția a VIII-a, București, 1990.

            Mihălcescu, Ion, Arii primitivi. Cultura și religiunea lor, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Dogmele Bisericii religiunii creștine ortodoxe și noțiuni de liturgică pentru clasa a IV-a secundară, ediția a VI-a, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Dogmele Bisericii religiunii creștine ortodoxe și noțiuni de liturgică pentru clasa a IV-a secundară, ediția a VII-a, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Elemente de filosofie creștină pentru clasa VIII secundară, ediția a VIII-a, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Istoria bisericească universală cu elemente de catehism și liturgică pentru clasa a III-a secundară, ediția a II-a, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Istoria generală a Bisericii pentru clasa a III-a a școalelor normale de băieți și fete, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a secundară, ediția I-a, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Teologia luptătoare, București, [f. a.].

            Mihălcescu, Ion, Puiu, Victor, Biserica Ortodoxă Română, Bucuresci, 1904.

            Mihălcescu, Ion, Ionescu, C., Proect de programă pentru studiul religiunii în școalele secundare, [f. l.], 1907.

            Mihălcescu, Ion, Dobrescu, N., Răspuns la memoriul episcopului Gherasim al Romanului, București, 1909.

            Mihălcescu, Ion, Raiculescu, I. V., Dogmele religiunii creștine ortodoxe și Noțiuni de liturgică pentru clasa a IV-a secundară, București, 1912.

            Mihălcescu, Ion, Raiculescu, I. V., Dogmele religiunii creștine ortodoxe și Noțiuni de liturgică pentru clasa a IV-a secundară, ediția a II-a, București, 1914.

            Mihălcescu, Ion, Dobrescu, N., Istoria Bisericii Creștine pentru clasa a V-a secundară, București, 1911.

            Mihălcescu, Ion, Raiculescu, I. V., Dogmele religiunii creștine ortodoxe și Noțiuni de liturgică pentru clasa a IV-a secundară, ediția a III-a, București, 1919.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Educația morală prin lecturi. Bucăți alese din scriitorii români și străini, București, 1934.

            Mihălcescu, Ion, Barbu, Petru, Carte de religie pentru clasa I-a primară, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Barbu, Petru, Carte de religie pentru clasa a II-a primară, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Barbu, Petru, Carte de religie pentru clasa a III-a primară, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Barbu, Petru, Carte de religie pentru clasa a IV-a primară conformă programei Sfântului Sinod, București, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Popescu-Zimnicea, Gh., Prohodul Domnului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos revăzut după textul grecesc și pus de note orientale și liniare, Râmnicul-Vâlcea, 1935.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Apărarea credinței. Lecturi apologetice, București, 1937.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Creștinismul și vieața. Manual de religie pentru clasa a VI-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Dogmele Bisericii creștine ortodoxe pentru clasa IV-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Învățătura și parabolele Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa a II-a a liceelor comerciale de băieți și fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Istoria Bisericii române în cadrul Istoriei Bisericii universale pentru clasa a III-a a liceelor comerciale de băieți și fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Morala creștină pentru clasa a V-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Noțiuni de Liturgică și Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa I a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Popescu, Gheorghe, Vieața și acatistul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Panteleimon, București, 1938.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Elemente de Istorie Bisericească. Noțiuni de Catehism și Morală pentru clasa II a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Elemente de Istoria Bisericii universale și române pentru clasa III a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Elemente de religie generală pentru clasa a V-a a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Manual de Religie pentru clasa I-a a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Morala creștină pentru clasa a IV-a a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Noțiuni de religie generală pentru clasa a V-a a liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos și Elemente de Catehism pentru clasa II a gimnaziilor și liceelor industriale de fete, București, 1939.      

            Mihălcescu, Ion, Chițescu, Nicolae, Istoria bisericii române în cadrul istoriei bisericii universale pentru clasa a III-a a liceelor comerciale de băieți și fete, ediția a III-a, București, 1942

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Morala creștină pentru clasa a IV-a a liceelor industriale de fete, ediția a II-a, București, 1942.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Chițescu, Nicolae, Morala creștină pentru clasa a V-a a liceelor industriale de fete, ediția a II-a, București, 1942.

            Mihălcescu, Ion, Minculescu, C., Bunul Dumnezeu și viața Mântuitorului Hristos. Istoria Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a a gimnaziului unic, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Minculescu, C., Dogmele bisericii creștine ortodoxe și noțiuni de liturgică pentru clasa a V-a secundară, Manual, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Minculescu, C., Istoria bisericii ortodoxe române pentru clasa a IV-a secundară, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Minculescu, C., Istoria bisericească universală pentru clasa a III-a secundară, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Minculescu, C., Morala creștină pentru clasa a VI-a secundară, București, 1946.

            Mihălcescu, Ion, Vasilescu, Emilian, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa II a secundară de băeți și de fete, București, 1946.