Nazarie, Constantin

(1865-1926)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Morală

Născut în Vultureni, județul Tecuci

„Cartea de față nu este numaǐ călăuza vestitoruluǐ Evangelieǐ, ci este călăuza – în acéstă vale a plîngereǐ – a fie-căruǐ creștin, începând cu aceǐ carǐ sînt propriǐ pentru cercetărǐ și privirǐ adîncǐ teologice și, decǐ, pot pricepe noǐma și rostul credințeǐ creștine, și terminînd cu aceǐ carǐ nu sînt capabilǐ de așa ce-va și, prin urmare – în vederea mîntuireǐ – nu le rămîne decît calea credințeǐ simple, nerăsfirate, nevinovate și curate”.

Sursa: Constantin Chiricescu, C. Nazarie, Călăuza predicatorului, București, 1901 și 1902, p. III.

„Chestiunea costumului preoților de armată mi-a produs multe momente neplăcute, mai ales că mi s’au făcut de către unii Prea Sfințiți Chiriarhi aluzii vădite în privința lui.

Este lucru evident că preoții de armată nu putea lua parte la luptele și marșurile pe care le-au făcut împreună cu trupele noastre, în costumul obișnuite, pe de o parte, fiindcă acesta împedecă mersul, iar pe de alta, fiindcă e nedurabil și impropriu cerințelor strategice.

Chiar un preot de armată, părintele Roșoga Ilie dela 1 Vânători, la câteva zile după intrarea în campanie mi-a trimis o cartă poștală în care se plângea amar de ținuta puțin preoțească a preoților de armată.

Dar n’au trecut de cât puține zile și primesc o altă cartă poștală prin care își cere scuze și arată că, prin munți, într’o singură zi, i s’au prefăcut în zdrențe hainele preoțești și că s’a îmbrăcat soldățește”.

Sursa: Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în campania din 1916-1918, București, 1921, p. 17.

 

„Ce vedem, însă, de o bucată de vreme? Un fapt, după cum am spus, ne mai pomenit în vieața Neamului Românesc, și anume faptul, că o învățătur, și mincinoasă și periculoasă, a început să se răspândească în țara noastră și anume a început să se răspândească nu printre oamenii de carte, în stare a cere socoteală, ci printre oamenii de bună credință, și deci, deprinși a nu spune decât adevărul, a început să se răspândească o nouă învățătură. Această învățătură și mincinoasă și periculoasă se numește adventism, dela vorba latinească adventus, care însemnează: sosire, venire, căci adventiștii propoveduesc, între altele, apropiata a doua venire a Mântuitorului […]”.

Sursa: Constantin Nazarie, Feriți-vă de adventiști, București, 1916, p. 4, 5.

Lucrări scrise:

            Nazarie, Constantin, Raporturile între Biserică și societatea nóstră inteligentă. Cuvântare însoțită și de o scurtă dare de seamă, Roman, 1894.

            Nazarie, Constantin, „Sermones Dominicales” per solum annum ale lui Jacob Voragin. Archiepiscop de Genua (predicat scolast sec. al XIII-lea). Studiu omiletic, Roman, 1894.

            Nazarie, Constantin, Notițe biografice despre Economul Dimitrie Matcaș, București, 1899.

            Nazarie, Constantin, Câte ceva pentru seminariști ca viitori preoți. Conferință ținută elevilor cl. a VIII-a a Seminarului Central, București, 1900.

            Nazarie, Constantin, Mișcarea socialistă și creștinismul, București, 1900.

            Nazarie, Constantin, Adiafora, București, 1904.

            Nazarie, Constantin, Importanța moralei creștine. Conferință, București, 1904.

            Nazarie, Constantin, Raportul dintre teologia morală și teologia dogmatică, București, 1904.

            Nazarie, Constantin, Duminica, botezului și ierarhia bisericească după adventiști, Bucuretși, 1910.

            Nazarie, Constantin, Cinstirea sfintelor icoane și adventiștii, București, 1911.

            Nazarie, Constantin, Combaterea principalelor învățăturii adventiste după mai mulți autori, București, 1913.

            Nazarie, Constantin, Economul D. Matca fost deputat, membru în divanul ad-hoc, director al Seminarului din Roman, București, 1914.

            Nazarie, Constantin, Sâmbăta adventiștilor și sfânta Duminică, București, 1914.

            Nazarie, Constantin, Cuvântări pentru ostași și rugăciuni pentru rege, oaste și popor în vreme de războiu, București, 1915.

            Nazarie, Constantin, Feriți-vă de adventiști, București, 1916.

            Nazarie, Constantin, Activitatea preoților de armată în campania din 1916-1918, București, 1921.

            Nazarie, Constantin, Combaterea principalelor învățături adventiste după mai mulți autori, București, 1921.

            Nazarie, Constantin, Feriți-vă de adventiști, ediția a II-a, București, 1932.

            Nazarie, Constantin, Călăuza predicătorului, București, 1901, 1902.

            Nazarie, Constantin, Înarmarea sufletească a ostașului român, Iași, 1917.

            Nazarie, Constantin, Înarmarea sufletească a ostașului român, Bârlad, 1917.